Baltarusijos „McDonald’s“ sukurta profsąjunga

Tiek metų kapitalistinis monstras priešinosi ir neleido Amerikos darbininkams vienytis savo interesams ginti, bet Baltarusijoje tai pavyko!

Baltarusijos „Maco“ tinkle dirba 2000 žmonių. Tai Baltarusijos piliečiai, o ne JAV darbininkai ir turi tokias pačias teises kaip ir visi kiti. Kodėl jiems turėtų būti atimtos normalios darbo žmogaus teisės ?

Lukašenka anksčiau iškėlė tokią užduotį – priimti privačių įmonių darbuotojus po profsąjungos sparnu! Darbdaviai žinoma, priešinasi, išsisukinėja, Čia juk yra „McDonald’s .

Taigi, pirmieji septyni profsąjungos darbuotojai jau yra. O dabar tegul tik pabando darbe spausti juos arba atleisti – akimirksniu teks susidurti su Baltarusijos valstybe.

Reikėtu ir kitiems „McDonald’s“ darbuotojus pasekti kolegų pavyzdžiu. Amerikos kapitalistai turi žinoti savo vietą.

SP Infocentras