20-asis Kinijos komunistų partijos suvažiavimas

2022 m. spalio 16 d. Pekine prasidėjo 20-asis Kinijos komunistų partijos (KKP) suvažiavimas.

Renginys vyksta Kinijos parlamento pastate – Didžiojoje liaudies salėje. Suvažiavime dalyvauja 2340 delegatų, iš jų 83 specialieji delegatai.

Tikimasi, kad suvažiavimo dalyviai pakoreguos socializmo su kinietiška specifika strategiją, atsižvelgdami į tarptautinės situacijos pokyčius ir nacionalinės raidos uždavinius naujoje epochoje.

KPK Centro Komiteto generalinis sekretorius, Kinijos prezidentas Xi Jinpingas apibūdino Kinijos vystymosi vektorių iki amžiaus vidurio. Iki 2035 metų Kinijos Liaudies Respublika vykdys socialistinę modernizaciją, o iki 2050 metų ji taps turtinga demokratine socialistine valstybe.

Taip pat tikimasi, kad partijos įstatai bus pataisyti. KKP CK ir Vyriausiosios drausmės inspekcijos sudėtis bus atnaujinta. Suvažiavimas baigsis spalio 22 d., po kurio vyks pirmasis naujos Centro komiteto sudėties plenumas, kuriame bus išrinktas generalinis sekretorius.

Spėjama, kad Xi Jinpingas, kuriam birželio 15 d. sukako 69 metai, liks KKP Centro komiteto generaliniu sekretoriumi. Kinijos vadovui tai bus trečioji kadencija. Toks pasirinkimas prieštaraujanti iki šiolei Kinijoje susiformavusiai politinei tradicijai.

Suvažiavime bus taip pat renkama nauja KKP CK sudėtis, kurią dabar sudaro 371 žmogus. Tai 206 CK nariai ir 165 kandidatai į CK narius, dalyvaujantys diskusijose be teisės balsuoti.

Kinijoje nustatytas 68 metų pensinis cenzas. Manoma, kad tokiame amžiuje valstybės pareigūnai turėtų užleisti vietą jaunesniems politikams.

SP Infocentras