Baltarusijos krizė atsirėmė į darbo kolektyvus (Latvijos socialistų ir Baltarusijos komunistų pozicija)

Kaip ir tikėtasi, politinė konfrontacija po Baltarusijos prezidento rinkimų susitelkė į kovą už respublikos valstybinių įmonių kolektyvus. Būtent jie, Baltarusijos darbininkai, lemia ne tik konfrontacijos rezultatą, bet ir jo sprendimo pobūdį – taikiai arba pagal Ukrainos Maidano versiją.

Dabartiniai įvykiai dar kartą patvirtino lemiamą darbininkų klasės pozicijos vaidmenį šalies politinių pertvarkymų procese. Net neturint savo tinkamos politinės organizacijos, Baltarusijos darbininkų klasė tapo lemtingu veiksniu pereinant krizei iš ūmios fazės į ramesnę. Būtina pagerbti darbo kolektyvus, jie nepasidavė nei psichologiniam spaudimui, nei materialiniams pažadams, kurių tikslas – sutikimas nutraukti darbą, sustabdyti didžiausias įmones ir iš esmės – paralyžiuoti šalies ekonomiką. Darbininkams pavyko suprasti tikruosius, o ne deklaruojamus, opozicijos aktyvistų tikslus.

Akivaizdu, kad aštrioji krizės fazė įveikta, nors įvairių provokacijų tikimybė išlieka didelė.

Koks tarpinis rezultatas ir kokia yra pagrindinė Baltarusijos įvykių pamoka dirbantiems žmonėms ne tik šioje labai pramoniškai išsivysčiusioje šalyje? Esmė ta, kad Baltarusijos visuomenė gali išvengti kruvino vidinio konflikto. Aiškiai apibrėžta respublikos darbininkų pozicija sudaro sąlygas taikiai, konstruktyviai ieškoti kompromisinės politinės sistemos reformos.

Manoma, kad pagrindinė pamoka darbo žmonėms yra naudinga ir pamokanti. Jie gali pelnytai pripažinti save kaip svarbų veiksnį, reguliuojantį politinį procesą šalyje. Jų lemiamas vaidmuo užkertant kelią tragiškai įvykių raidai negali būti nepastebėtas ir neįvertintas. Bet ar darbo klasė sugebės išlaikyti tokią pačią savo įtaką atnaujindami šalies politinę sistemą po krizės? Ar jie turi politinę organizaciją, kurios ideologija atspindi pagrindinius dirbančių žmonių interesus ir geba pastūmėti valstybės valdžią ateityje juos įgyvendinti?

Be tokios partijos darbininkas iš Baltarusijos gaus tik naują galimybę sustiprinti sąjunginės valstybės vadovaujančios politinės klasės materialinę bazę – Rusijos ir Baltarusijos nacionalinę buržuaziją. Nereikėtų tikėtis daugiau. Tai yra pagrindinė pamoka.

Latvijos socialistų partija išreiškia paramą ir solidarumą Baltarusijos darbininkams, kurie įnešė lemiamą indėlį sprendžiant broliškos šalies krizę. Mes nuoširdžiai linkime Jums tolesnių laimėjimų ginant savo ekonominius ir politinius interesus.

Latvijos socialistų partijos valdyba

Latvijas Sociālistiskās partijas Valde

***

Kreipimasis į Baltarusijos darbo žmones

Brangus draugai!

Mes dar prieš šių metų rugpjūčio 9 d. vykusius prezidento rinkimus pareiškėme, kad nė vienas iš registruotų kandidatų negali būti laikomas nuolatiniu kairiosios patriotinės pozicijos šalininku, jau nekalbant apie jį kaip respublikos grįžimo į socialistinį vystymosi kelią rėmėją. Tačiau mes taip pat atkreipėm dėmesį, kad atėjus į valdžią vienam iš alternatyvių kandidatų, padėtis respublikoje pablogės, visų pirma, atsižvelgiant į dirbančių žmonių padėtį.

Mes neidealizavomeame padėties mūsų respublikoje iki rinkimų kampanijos pradžios. Manome, kad jau kelerius metus vyksta šliaužiantis kapitalizmo atkūrimas, kurio vienas iš būdingiausių bruožų yra kontraktų sistema, didinanti samdomų darbuotojų priklausomybę nuo darbdavio tironijos, taip pat apmokėjimo įvedimas už masinių renginių organizavimą, smarkiai ribojantį darbininkų politines teises.
Trūksta valstybės paramos tokioms patriotinėms iniciatyvoms kaip „Nemirtingo pulko“ judėjimo registravimas ir siūlymas Minsko Pergalės aikštėje esančioje memorialinėje plokštelėje užrašą „Volgogradas“ pakeisti „Stalingradu“.
Susiklostė taip, kad agresyvaus NATO bloko, didinančio savo karinę veiklą arti mūsų ir Rusijos Federacijos sienų, karinių struktūrų atstovai gali dalyvauti bendrose karinėse pratybose mūsų teritorijoje.

Po oficialiai paskelbtų rinkimų rezultatų, pagal kuriuos nė vienam iš alternatyvių kandidatų nepavyko pasiekti pergalės, jų rinkimų štabas, visų pirma Tikhanovskajos būstinė, taip pat jų žiniasklaidos priemonės respublikoje ir už jos ribų, kviečia rengti masinius protestus su gražiais, tačiau klaidingais lozungais apie laisvę ir demokratiją. Be to, jie siekia pritraukti jaunus žmones dalyvauti juose, įskaitant tuos, kurie dar nėra sulaukę pilnametystės.

Daugeliu atvejų jie sugeba suklaidinti žmones, kaip tai padarė prieš keletą metų Ukrainoje. Nors jų veiksmai dažniausiai atliekami su baltais simboliais (gėlėmis, kaspinais, balionais), vis dažniau rodomos baltai raudonai baltos plokštės ir kaspinai bei panašios vėliavos su „Pogonės“ ženklu. T. y., akivaizdus Hitlerio bendrininkų simbolių naudojimas. Taip pat skamba jų mėgstamas šauksmas «Жыве Беларусь».

Taigi vis akivaizdesnis šių veiksmų orientavimasis į nacionalistinius radikalus ir BLF.
Ir neabejojama, kad šių akcijų organizatoriai bando pasukti įvykių mūsų respublikoje eigą pagal Ukrainos scenarijų. Ir jei tai pavyks, tai lems kraujo praliejimą, padidintą darbuotojų išnaudojimą ir Baltarusijos įtraukimą į NATO bei antirusiškų valstybių sferą.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, mes kreipiamės į savo rėmėjus, į visus dirbančiuosius, į visus kairiosios pakraipos patriotinius žmones su tokiu kreipimusi:


1 Boikototi dalyvavimą minėtose protesto akcijose kaip antisocialistinius ir antipatriotinius reiškinius, kurių tikrieji organizatoriai yra radikalūs nacionalistai ir imperialistai.

2. Paaiškinkite aplinkiniams žmonėms tikrąją šių veiksmų kryptį, nesvarbu, po kokiomis gražiomis frazemis ji slepiasi.

Ypač šiuo atveju kalbame apie paauglių ir jaunimo artimuosius, draugus ir pažįstamus. Jų nepakankama gyvenimo patirtis dažnai neleidžia išsiaiškinti tikrojo veiksmų, į kurios jie viliojami , tikslo.


Respublikinis Baltarusijos Komunistų darbininkų partijos įsteigimo organizacinis komitetas

Minskas

2020-08-16