„Aušros“ mitingai Vilniuje

smart

Spalio 28 d., ketvirtadienį, Vilniuje įvyko du protestiniai mitingai: pirmasis, 10 val. Lukiškių aikštėje, politkaliniui Algirdui Paleckiui palaikyti; ir antrasis – 12 val. priešais LRT pastatą, reikalaujant atverti nacionalinį transliuotoją auditui bei plačiajai visuomenei. Iš tiesų, ir vieno, ir kito mitingo tema viena – tai žodžio laisvė…

Pamatinis, ir LR Konstitucijoje, ir Europos chartijoje deklaruojamas principas, kurio, deja, praktiškai „demokratijos ir laisvės“ korifėjai laikytis nenori…

Kaipgi?.. Štai, remiantis vienui vienintelio pedofilo „liudininko“ parodymais, kairiųjų pažiūrų politikas A. Paleckis teisiamas kaip tariamas „Rusijos šnipas“: šią vasarą teismas Šiauliuose pareikalavo jį pasiųsti už grotų 6 metams; dabar prasideda apeliacinis procesas – bylą svarsto aukštesnės instancijos Vilniaus miesto apygardos teismas.

Mitingas vyko tuo pat metu, kaip pats teismas. Į jį susirinko apie 100 A. Paleckio šalininkų. Pirmasis pasisakė pats A. Paleckis, turėjęs iš karto po to skubėti į teismą. Proteste kalbėję visuomenininkai – prof. daktaras Eduardas Vaitkus, žurnalistai Kazimieras Juraitis, Laurynas Ragelskis, judėjimui „Aušra“ atstovavę teisininkas Jonas Kovalskis bei Kristoferis Voiška bei kiti – visi – davė suprasti, kad šiuo atveju privalu ne tik apginti A. Paleckį, kaip politinių persekiojimų auką, bet kad čia kartu ginamas teisingumas ir žmogaus teisės šalyje, kurios valdžia kuo toliau, tuo labiau artėja link fašistinių valdymo priemonių.

Bene ryškiausiu akcentu tapo Europarlamento deputatės, Tatjanos Ždanokos atvykimas į mitingą ir į A. Paleckio teismą – pastaroji atstovavo 16-ai Europos parlamento deputatų (iš 4-ių parlamentinių grupių ir 10-ies Europos šalių), pasirašiusių bendrą pareiškimą, reikalaujantį Lietuvos valdžios laikytis žodžio laisvę garantuojančio 11-ojo Europos chartijos straipsnio ir nutraukti nepagrįstą A. Paleckio persekiojimą.

Mitingas prie LRT vyko panašiai. Susirinko irgi apie 100 dalyvių. Mitinge konstatuota, kad LRT, formaliai visuomeninis transliuotojas, faktiškai yra uzurpuotas palyginti siauros elito grupuotės – Landsbergių klano, pavertusio LRT savosios propagandos (į kurią įeina ir zoologinė rusofobija, ir urvinis antikomunizmas, ir agresyvi vaivorykštinės LGBT ideologijos sklaida) ruporu. Nors pagal Konstituciją, nacionalinis transliuotojas visgi turėtų atspindėti plačią visuomenėje gyvuojančių nuomonių ir požiūrių paletę, būti platforma atvirai diskusijai. Deja – nieko panašaus nėra: visa nesisteminė opozicija išguita į paribius, kaip išguita iš politinio gyvenimo yra jos atstovaujama paprasta šalies liaudis.

Be jau minėtųjų kalbėtojų, šiame mitinge žodį tarė ir projekto „Mūsų TV“ iniciatorius Vaidas Žemaitis Lekstutis, ir rugpjūčio 10-osios mitingo organizavimu pagarsėjusioji pedagogė Astra Astrauskaitė. Mitingą užantspaudavo rami, bet ryžtinga į renginio pabaigą tiesiai iš teismo atvykusio A. Paleckio kalba. Abiejuose mitinguose susirinkusių nuotaiką prasklaidė ir Antano Kandroto („Celofano“) itin vykusiai atlikta „Patriarcho“ Vyt. Landsbergio parodija.

Iš tiesų, nors mitingas savo masiškumu nei iš tolo neprilygo vasarą rengtiems „Šeimų maršo“ protestams, jame buvo jaučiamas susirinkusiųjų kovingumas, aiškių tikslų ir gairių (o būtent: socialinio teisingumo ir gerų santykių su kaimynais – būtent tų akcentų, kuriuos kelia A. Paleckio judėjimas „Aušra“) buvimas. Ir tai rodo, kad pamažu, bet visgi formuojasi nauja, kairioji-patriotinė politinė jėga.

smart
smart
smart

https://ok.ru/video/3435466918641?fromTime=5

SP Infocentras