Atsišaukimas į rugsėjo 10-osios protesto dalyvius

BROLIAI IR SESĖS LIETUVOS!

Atėjo valanda veikti. Trauktis nėra kur. 30 atsitraukimo metų mums brangiai kainavo.

Apsidairykite. Valdžia beveik kasdien įžūliai laužo Konstituciją. Atiminėja mūsų teises ir laisves, pajamas, o dabar dar ir sveikatą. Sunaikino gamybą – ir baigia uždusinti smulkų verslą. Ištrėmė milijoną gyventojų pas ponus į Vakarus. Moka mums čia grašius, nors patys pampsta ant prichvatizuoto valstybinio turto. Baigia naikinti mūsų kalbą ir kultūrą, o prigimtinę šeimą iškeitė į vakarietišką LGBT.

Surengė neteisėtą įstojimą į ES, nes į „referendumą“ atviliojo alaus buteliais. Aklai vykdo ES direktyvas, savinasi ES išmokas, klampina šalį į skolas. Nuolatos kelia dujų, šildymo, elektros kainas – tik ne algas ir pensijas. Įtraukė mus į NATO nusikaltimus Irake, Libijoje, Afganistane. Ir spruko iš ten kaip sukčiai, išdavę visus, kas jais patikėjo, palikę po savęs milijonus aukų, už kurias galime sulaukti keršto. Supriešino mus su Rytų kaimynais – ir grąžos gavo tūkstančius migrantų iš Pietų. Mat pavogė visus pinigus, skirtus sienai su Baltarusija.

Galop jie pavogė iš mūsų ir visą valstybę. Atidavė ją globalistams. Mainais jie gavo teisę būti jų vietiniais kolaborantais – ir laikinai administruoti Lietuvos teritoriją.

Bet jie negalėjo pavogti iš mūsų tikėjimo. Tikėjimo, kad tai mes, paprasti dirbantys Lietuvos žmonės – kad tai mes esame Lietuva! Ir kad mes nugalėsime. Nes mūsų – dauguma.

Tačiau daugumai reikalingas organizuotumas. Būtina organizacija. Kitaip mes neišvysime kolaborantų lauk iš Seimo. Lauk iš visur.

Prasideda priverstinė vakcinacija. Atgijo fašistinė tradicija skirstyti mus į paskiepytus arijus ir neskiepytus nežmones, išduoti galimybių pasus. Todėl mes reikalaujame:

ATŠAUKTI GALIMYBIŲ PASUS!

ANTIKONSTITUCINIUS SEIMĄ IR VYRIAUSYBĘ – LAUK!

PRIEŠLAIKINIAI RINKIMAI – DABAR!

Bet turime matyti ir kur kas plačiau. Vietos kolaborantai tėra pėstininkai. Tik vykdytojai. Už virvučių juos tampo trigalvis ES-NATO-JAV globalistinis-kapitalistinis „elitas“. Pasaulio mastu įsigali globalistinio kapitalo diktatūra. Stambūs pinigai suaugo su valdžia – ir dusina gyventojų daugumą.

Nes globalistinei-kapitalistinei sistemai dauguma žmonių nereikalingi. Jiems mūsų per daug – ir neprošal būtų mus apmažinti. Išlikti turi tik saujelė multimilijardierių, kurie pasisavino didžiąją pasaulio nuosavybės dalį. (Žemes, išteklius, bankus, korporacijas, kitą turtą ir kapitalą.)

Todėl – ŠALIN KAPITALO DIKTATŪRĄ!

Mums, paprastų žmonių daugumai, jie palieka trupinius nuo ponų stalo. Kodėl?

Nes mes neorganizuoti.

Nes mes nesugebame jiems pasipriešinti, susitelkę organizacijoje.

Todėl – samdomo fizinio ir protinio darbo žmonės, smulkūs verslininkai, savarankiškai dirbantieji, inteligentija, visi – telkimės į besikuriantį visuomeninį judėjimą AUŠRA.

Priartinkime permainų aušrą. Kova tik prasideda. Jei Tu manai, kad globalistai-kapitalistai (ir jų kolaborantai) paliks Tave (ir Tavo šeimą) ramybėje – to nebus. Turbūt jau įsitikinai tuo per šiuos 30 metų?

Junkis.

Algirdas PALECKIS

Judėjimo AUŠRA iniciatyvinės grupės vardu

https://facebook.com/judejimas.ausra