Apie sužalotą mąstymą

Meilė tai kiekvieno iš mūsų pergalė prieš neapykantą. Meilė yra pats saugiausias gyvenimo variklis. Paklausiau ponios Janutienės, gaila pasidarė, kiek daug neapykantos, nesantaikos kurstymo, iškreipto sužaloto mąstymo.

Noriu ją nuraminti, pasakyti jai, kad Algirdas Paleckis ne žudikas, ne spolvotųjų revoliucijų organizatorius, ne iškrypėlis, ne vagis. Jis ne Butkevičius, ne Masiulis, ne Bartaševičius, ne Landsbergis, ne Kasčiūnas. Jis yra doras, teisingas ir sąžiningas žmogus , norintis tvirtos sąvarankiškos valstybės kuri rūpinasi visais savo piliečiais, kurios įstatymai gina kiekvieną pilietį ne pagal piniginės storį, bet remiasi įstatymu kuris yra visiems vienodas.

Savo laidoje ponia R.Janutienė skeidžia žinią, kad atėję į valdžią Paleckininkai kažką nuskriaus, ji manipuliuoja žmonių baimėmis ir jų saugumo jausmais.

Ponia Rūta , stojęs už valstybės vairo, A.Paleckis visus sulygins prieš įstatymą, na jei jausitės jį pažeidę tuomet teks atsakyti numatyta tvarka. Ir baikite skleisti gandus apie represijas, kurios neva gali būti, apie sąrašus.

Šiandien vyksta neteisėtas susidorojimas su kitaminčiais, su tais kurie mato valstybės grobstymo mąstus ir milžinišką korupciją, su tais kurie bando gelbėti tautos liekanas nuo išnykimo, su tais kurie prieš filijų įteisinimą.

Susidorojimas vyksta visom kryptim, pažeidžiant galiojančias teisines normas, nuolatinis mobingas, persekiojimai, banko sąskaitų uždarymai, opozicinių kanalų blokavimas , nuomonės formavimai nukreipiant tautos pykčio energiją norima linkme, pateikiant iškreiptą informaciją, tai rimta problema gaminanti valstybingumą ir paverčianti Lietuvą privačiu, keletos asmenų UAB.

Žmonės pavargo nuo melo, chaoso, nestabilumo ir nori realių teisingų permainų.Vietoj to mums didinami mokesčiai, sudaromos rimtos kliūtys individualiai veiklai, suvaržymų pagalba naikinami ūkiai, įteisinama vergovinė santvarka.

Ukrainos karinis konfliktas tapo ir mūsų valdančiųjų verslu.Pinigų plovimas per keistus , neaiškius pagalbos Ukrainai projektus , pradangina milijonus eurų tam tikromis, iš anksto numatytomis kryptimis.

Tauta ne akla, Europa jau nusiėmė rožinius akinius ir mato padėties bevitiškumą.Vyksta kova už energetinius resursus, vienoje pusėje beverčiai popieriai vadinami eurais, doleriais ar kitu vardu, kitoje realūs resursai, dujos, nafta, metalai.

Kas mes, lietuviai tame konflikte, koks mūsų tikslas, siekis, ar užduodate sau tokius klausimus, ar turite į juos atsakymus?

Kiekvieno ,,normalaus žmogaus “ siekis yra taiką ir gerovė . Ar jūs matote kitaip? Ką turi daryti Lietuva, kad gyventų taikoje ir gerovėje, atsakykite į šį klausimą ir mes turėsime galimybę naujam istorijos puslapiui, kuriame Lietuva vis dar bus pasaulio žemėlapyje.

Kol kas tiek, ačiū už kantrybę, pagarbiai su viltimi.

Erika Švenčionienė