„Žalioji ekonomika“ ir gamtos aplinka: pelnu pagrįsta plėtra ir aplinkos apsauga nesuderinami.

Žmonės šiandien susiduria su nuolatine aplinkos ir klimato kaita, kuri ateinančioms kartoms sukels didžiules pasekmes. Tačiau įvairūs tarptautiniai susitarimai, pavyzdžiui, 2016 m. Paryžiaus susitarimas dėl visuotinio atšilimo, atspindi ne darbo žmonių, o kapitalizmo poreikius ir tikslus. ES ir jos vyriausybės inicijuoja savo vadinamosios žaliosios plėtros darbotvarkę kaip kapitalistinės krizės sprendimą. Vadinamoji „apyvartinių taršos leidimų prekyba“ atskleidžia kapitalistų cinizmą ir bandymus įteisinti mokamą verslo grupių taršą, kad ir toliau terštų, pablogindami visus žalingus padarinius aplinkai.

Kapitalizmas finansuoja vadinamąjį „žaliąjį ekonomiką“ didžiuliais pinigais, paimtais iš dirbančių žmonių ir surinktais ES atkūrimo ir pereinamojo laikotarpio fonduose. Tai naudojama tariamam ekologiškam gamybos pertvarkymui, kai tuo tarpu monopolijų tikslas yra integruoti naujas technologijas į gamybą remiantis vien jų pelno ir darbuotojų išnaudojimo intensyvinimo kriterijais, tuo pačiu bandant jos dezorientuoti ir jais manipuliuoti. Praktika įrodė, kad kapitalistinė sistema yra atsakinga už darbuotojų išnaudojimą, skurdą, nedarbą ir kitas blogėjančias gyvenimo sąlygas, kad tik būtų užtikrintas pelnas.

Kapitalistinė plėtra, pagrįsta pelnu, naikina natūralią aplinką ir jos išteklius, iškreipdama tai, kas laikoma gyvenimo kokybe. Be to, kapitalizmas savo „rūpinimasį ekologija“ perdeda ant dirbančiųjų pečių. „Aplinkai nekenksmingas“ vartojimas, padidinant vadinamuosius „žaliuosius“ mokesčius ir rinkliavas, tampa dar viena našta dirbantiems žmonėms ir taip sunkioje kasdienybėje, Iš tikrųjų net ir „ekologiškiausia“ produkcija, panaši į vadinamąją „skaitmeninę ekonomiką“, išleidžia tam tikros rūšies prekes, o dirbantys žmonės verčiami visomis priemonėmis jas įsigyti ir dar brangiau už jas mokėti…

Socializmas su jo centralizuotą planinę ekonomiką ir siekiu tenkinti būtiniausius poreikius, suteikia dirbantiems žmonėms galios ir praktinių galimybių saugoti aplinką. Europos Komunistinė Iniciatyva pabrėžia, kad tik socializmas – komunizmas, prisiimdamas atsakomybę sustabdyti mūsų gamtinės aplinkos eroziją, gali sukurti ekonomiką, kuri bus tikrai palanki aplinkos apsaugai ir suteiks darbo žmonėms galimybę kurti tvarų ir sveiką gyvenimą.

Komunistų ir darbininkų partijos susiduria su užduotimi įdiegti tokią idėją į žmonių sąmonę bei susieti ją su kovos prieš kapitalistines monopolijas būtinybe. Mes kovojame už socialistinę visuomenę, kurioje valdžia bus darbininkų klasės rankose, o planinė ekonomika veiks vis labiau tolygiai plečiant gamybą ir aplinkos apsaugą, bei užtikrinant visuomenės interesus ir jų tenkinimą. Darbo žmonių poreikiai, jų sveikata ir gyvenimas, o ne pelnas, turi būti ekonomikos plėtros tikslas.

Europos Komunistinė Iniciatyva sveikina Europos darbininkų kova :

• Dėl projektų susijusių su potvynių kontrolė, seisminiais ir gaisrų pavojais.

• Už miškų ir vandens telkinių apsauga nuo jų privatizavimo.

• Prieš žemės naudojimo kapitalizaciją.

• Prieš natūralios aplinkos naikinimą įrengiant vėjo jėgaines ir saulės baterijas.

• Prieš kancerogeninių atliekų deginimą ir kitus pavojingus „alternatyvius energetinius išteklius“ , tokius kaip naftos koksas.

• Prieš naujus „aplinkos“ mokesčius.

• Prieš pakrančių ir paplūdimių komercializavimą.

Techninis Iniciatyvos sekretoriatas

Socialistų partija