Valstybė ir revoliucija

Teorija. V. I. Leninas „Valstybė ir revoliucija“

Paskaitoje/diskusijoje aptariamas fundamentalus marksizmo teorijos kūrinys – „Valstybė ir revoliucija“. Jos metu atskleidžiama valstybės atsiradimo priežastis, prigimtis ir galimos formos. Buržuazinė valstybė, buržuazinė diktatūra, proletariato diktatūra bei tolimesnis visuomenės vystymasis. Kertinės temos sąvokos: „Valstybė – prievartos aparatas valdančios klasės rankose. Valstybėje visada yra valdančių klasių diktatūra.“ „Teisė – valdančios klasės valia, išreikšta įstatymais.“ „Politika – kova dėl valdžios paėmimo, valdžios įtvirtinimo ir valdžios išlaikymo savo rankose, vykstanti tarp visuomeninių klasių arba valdančių klasių viduje.“ „Socialinė revoliucija – tai kokybinis perėjimas (šuolis) nuo vienos ekonominės formacijos prie kitos.“

Kūrinys tekstiniu pavidalu – https://marksistobiblioteka.wordpress.com/klasikai/v-i-leninas/knygos/valstybe-ir-revoliucija/

***

„Marksizmas ir proletariato diktatūra“ (galima įsijungti lietuviškus subtitrus)