„Teisingumo Aušros“ diena Vilniuje

Lapkričio 16 d. Visuomeninio judėjimo „Teisingumo Aušra“ kvietimu Vilniuje svečiavosi grupė Europarlamento nariu: Clare Daly ir Mick Wallace iš Airijos bei Tatjana Ždanoka iš Latvijos. Jie yra tarp 16 EP narių, kurie pasirašė raštą Lietuvos Prezidentui G. Nausėdai, išreikšdami susirūpinimą žmogaus teisių būkle ES šalyje-narėje. Ši karta jie atvyko palaikyti žinoma Lietuvos opozicinį politiką Algirdą Paleckį bei stebėti jo teismo posėdi Lietuvos apeliaciniame teisme.

Iš ryto svečiai dalyvavo „Rotundos“ veišbučio konferencijų salėje vykusiame tarptautiniame seminare „Žmogaus teisių būklė Lietuvoje ir ES: besikaupiantys iššūkiai ir galimi sprendimai“. Apart jų seminare pasisakė Lietuvos politologai, žurnalistai bei visuomenininkai. Seminare dalyvavo ir gausi grupė svečių iš kaimyninės Latvijos.

Seminaro dalyviai diskusijos eigoje priėjo bendros išvados, kad Europa ir pasaulis susiduria su rimtais iššūkiais žmogaus teisių ir žodžio laisvės srityje. Šie pamatiniai šiuolaikinės visuomenės principai vis daugiau apribojami, o pati liberalios demokratijos sistema susiduria su šliaužiančio fašizavimo tendencija. Kitaminčių persiakiojimas ir represinis spaudimas tampa savotiška norma. Jiems fabrikuojamos iš piršto laužtos bylos ir taikomi politinio molingo metodai. Visa tai akivaizdžiai pasireiškia taip vadinamoje Algirdo Paleckio „šnipinėjimo byloje“.

Šiai pavojingai tendencijai visiems doriems žmonėms bei kairiosioms patriotinėms jėgoms reikia priešpastatyti bendrus veiksmus, viešumą ir tarptautini solidarumą.

Po seminaro visi jo dalyviai nuvyko į „Teisingumo Aušros“ surengta mitingą prie Apeliacinio teismo pastato Lukiškių aikštėje. Mitingas buvo rengiamas ne tik solidarumui su Algirdu Paleckiu bei kitais politiniais kaliniais pareikšti, bet ir protestui prieš smarkiai keliamas šildymo, elektros, degalų ir maisto kainas, o taip pat prieš žmonių segregaciją per „galimybių pasų“ įvedimą.

Renginiui bandė turkdyti netoliese piketavusi negausi grupė Landbergių klano šalininku. Jos atidžiai prižiūrėjo policijos pareigūnai.

„Teisingumo Aušros“ renginyje kalbėjo šio judėjimo lyderis A. Paleckis, europarlamentarai, prof. E. Vaitkus, žurnalistas K. Juraitis, referendumininkas V. Paulauskas, jaunimo atstovas K.Voiška, Latvijos Antifašistinio komiteto pirmininkas I. Korenas bei kiti dalyviai. Mitingą vedė visuomenininke E. Švenčionienė. Renginyje taip pat skambėjo dainos ir eilėraščiai, buvo renkami referendumo parašai.

Pasibaigus mitingui grupė jo dalyviu patraukė į Apeliacinio teismo rūmus laukti A. Paleckio teisminio posėdžio pabaigos.

SP Infocentras

https://fb.watch/9kj2rnRl3M/