Su Naujaisiais – 2018 – metais!

Gerbiami draugai-socialistai, visi Lietuvos žmonės !

Susirinkę prie  šventinio stalo savo šeimose prisiminkime  svarbiausius 2017 metų įvykius.


Tęsiasi sisteminė globalinio kapitalizmo krizė. Pasaulis krečiamas tarptautinio terorizmo ir lokalinių konfliktų giesmėmis. Varžomos socialinės darbo žmonių teisės, siaurinama demokratija ir žodžio laisvė, atsinaujino šaltasis karas.

Kita vertus, 2017-ji buvo Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 100-mečio jubiliejaus metai. Visoje Europoje ir pasaulyje kilo socialinių protestų banga. Atgijo ir toliau plėtojasi socialistinių, komunistinių, darbo jėgų judėjimas. Vis patrauklesnė  tampa  naujojo socializmo idėja. Iš esmės pasikeitė ir geopolitinė situacija.

Lietuvai tai buvo eilinio nusivylimo metai. Naujoji valdžia taip ir netesėjo savo socialinių priešrinkiminių pažadų, toliau militarizavo šalį, savo sprendimais toliau skatino masinę emigraciją bei įsivėlė į įvairiausių skandalų liūną. Gyventojus, kaip rodo sociologinės apklausos, kankino 3 pagrindinės problemos: nepaliaujamas kainų augimas, nedarbas ir mokesčiai.

Valdžia vėl žada, kad naujais metais padidės žmonių pajamos, įvairios išmokos bei pensijos. Deja, trupiniai nuo valdančio kapitalistinio elito stalo negali kompensuoti visų patirtų praradimų. Tik kovoje darbo žmogus gali išsikovoti sau teisę į padorų gyvenimą.

Viliamės, jog ateinantieji 2018 metai  taps stiprėjančios kovos tarp dirbančiųjų daugumos ir kapitalistinės mažumos metais.

Mes niekada nesitaikstysime su išnaudojimu, melu ir neteisingumu! Mes ir toliau kartu su bendraminčiais kovosime už tiesą ir šviesą!

Linkime laimingų ir sėkmingų 2018-jų! 

SLF (m) Valdyba