Su kovo 8-ąja, su Tarptautine moters diena!

Mielos moterys! Nuoširdžiai sveikiname  Jus su kovo 8-ąja, su Tarptautine moters diena!
Idėja švęsti Tarptautinę moters dieną kilo XIX amžiuje, kai sparti industrializacija ir ekonominė plėtra kėlė masinius darbininkų protestus prieš sunkias darbo sąlygas. Vienas tokių protestų vyko 1857 metų kovo 8 d. Niujorke, kur moterys protestavo prieš ypač prastas darbo sąlygas ir mažus atlyginimus. Nuolatos moters diena pradėta švęsti po to, kai 1910 m. kovo 8 d. Kopenhagoje tarptautinėje moterų konferencijoje moterų teisių gynėja, tarptautinio socialistinio judėjimo veikėja Klara Cetkin pasiūlė kasmet vieną dieną skirti dėmesį  moters kovai už laisvę ir lygias teises.


Su kovo 8-ąja prasideda pavasaris. Su pavasariu atbunda gamta ir žmogus, atgimsta meilė, tirpsta ledas, sugrįžta šiluma. Visa tai neįmanoma be Jūsų, brangios moterys! Jūs suteikiate džiaugsmą ir viltį, užjaučiate ir paguodžiate sunkiomis gyvenimo akimirkomis.


Linkime Jums laimės, sveikatos ir ryžto visuomeniniame bei asmeniniame gyvenime! Gražaus Jums pavasario ir saulėtos nuotaikos!Meilės ir šviesos Jūsų namuose ir širdyse! Stiprybės ir sėkmės kovoje už savo socialines ir žmogiškąsias teises.


SLF (m) Valdyba