Su gegužės 1-ąją, su darbo žmonių švente!

Gerbiami Lietuvos gyventojaibei mūsų šalies svečiai!


Visuomeninis judėjimas “Socialistų partija” sveikina visus su tarptautine darbo žmonių solidarumo švente, su gegužės 1-ąją! Tarptautinės darbininkų dienos ištakos siekia dar 1886 metus. 1886 m. gegužės 1-ąją Čikagos miesto policija buvo priversta malšinti darbininkų demonstraciją, kurios metu darbininkai reikalavo sutrumpinti darbo laiką iki 8 valandų per dieną.


Šiandien mes reikalaujame sutrumpinti darbo savaitę iki 4 darbo dienų arba įvesti 6 valandų darbo dieną.. Minimalus darbuotojų darbo užmokestis turi būti ne mažesnis kaip ES narių vidurkis. Pagrindinis mūsų strateginis tikslas yra grąžinti darbo žmonėms tai, kas jiems priklauso – gamybos priemones: įmones, žemes, bankus. Tada jos priklausys ne mažumai, ne ponams, o daugumai, darbo žmonėms. Tada dirbantieji per savo atstovus valdys įmones, o valstybė planingai tvarkys ūkį, siekdama gerovės visiems, o ne tik ponams. Tuo pačiu reikia valstybės prioritetų gamybai, smulkiam bei vidutiniam verslui, o ne valdantiems Lietuvą užsienio bankams bei transnacionaliniam kapitalui.


Mes nekviečiame atgal į XIX amžiaus tautines valstybes, tarp kurių nuolat kildavo karai. Tačiau nuolaidžiauti tarptautinėms korporacijoms, bankams, koncernams mes taip pat nesiruošiame. Lietuva – mūsų namai ir mes juose norime toliau gyventi.


Su tarptautine darbo žmonių diena, su gegužės 1-ąją, draugai!


SP Valdyba