Su gegužės 1-ąją, su darbo žmonių solidarumo diena!

Gerbiami Lietuvos piliečiai, visi mūsų šalies gyventojai ir svečiai!

Neramiais laikais ir nešventinėmis nuotaikomis tenka pasitikti šią viso pasaulio darbo žmonių šventinę dieną. Kita vertus, kapitalistinė globalizacija, pandėmijos ir karai tik dar daugiau išryškina dabarties ir praeities dialektika, politinių praradimų, socialinių išdavisčiu ir istorinio revizionizmo pasekmės.

Gegužės 1–oji yra žymima nuo 1889–ųjų. Tarptautine darbininkų solidarumo diena ji paskelbta po to, kai Čikagos policija numalšino darbininkų maištus, kuriais siekta sutrumpinti darbo dieną iki aštuonių valandų. Galutinis 8 val. darbo dienos įteisinimas – tai esminis darbo žmonių klasinės kovos laimėjimas.

Šiandien visoje Europoje vis dažniau kalbama apie 6 valandų darbo dieną arba 4 dienų darbo savaitę. Deja, tuo pačiu ilginamas pensijinis amžius, apkarpomos dirbančiųjų algos bei įvairios socialinės išmokos, pasiutusiai auga kainos, didėja nedarbas, įvedamos sankcijos ir kontrosankcijos, toliau liberalizuojami darbo santykiai. Tokio pobūdžio reiškiniai atspindi bendrą pasaulyje įsivyravusią tendenciją – socialinės valstybės demontavimą ir civilizacinį taip vadinamos „demokratinės“ visuomenės degradavimą. Ir visa tai yra mėginama pateisinti „ekonomine krize“, „nemotyvuota agresija“, ar „nacionalinio saugumo“ sumetimais, kurias sukėlė ta pati neo-liberali kapitalistinė sistema.

Šiame kontekste ir Lietuvos politinio elito per 30 metus vykdomą politinė strategija sukelia didžiulią socialinę nelygybę, neteisingumą, žmonių susvetimėjimą, neviltį, emigraciją, savižudybes bei pronacistinių nuotaikių augimą.

Išeitis iš visos šio situacijos yra tik vieną – grąžinti darbo žmonėms tai, kas jiems priklauso – gamybos priemones: įmones, žemes, bankus. Tada nebeliks pagrindo kapitalo išnaudojimui ir su tuo susijusiems tarptautinėms ir nacionalinėms konfliktams. Tada gamybos priemonės priklausys ne mažumai, ne ponams, o daugumai, darbo žmonėms. Tada dirbantieji per savo atstovus valdys įmones, o valstybė planingai tvarkys ūkį, siekdama gerovės visiems, o ne tik ponams. Istorija rodo, kad stambioji privatinė nuosavybė, kuri sutelkiama kelių žmonių rankose, yra panaudojama prieš visuomenę ją apiplėšinėjant. Tuo pačiu būtina užtikrinti valstybės prioriteta gamybai, smulkiam bei vidutiniam verslui, o ne valdantiems Lietuvą užsienio bankams.

Sveikiname visus su tarptautine darbo žmonių diena, su gegužės 1-ąją!

SP Infocentras