Rusų „kenksmingas imperializmas“

Rusų ir TSRS įvykdytų nusikaltimų prieš civilizuotą pasaulį sąrašas:

– 1802 ir 1918 m. – klastingai apdovanojo Suomiją suverenitetu.

– 1918 m – niekšiškai ir gudriai latviams ir estams suteikė valstybingumą, kurio jie niekada neturėjo.

– Lietuva 1918 metais atkūrė valstybingumą ir Tarybinės Rusijos dėka.

– Lenkija du kartus, padedama Rusijos, 1918 ir 1944 metais atkūrė valstybingumą.

– Rumunija kaip valstybė gimė dėl Rusijos ir Turkijos karų, o Rusijos valia tapo suvereni 1877–1878 m.

-Moldavija kaip valstybė gimė TSRS sudėtyje.

– Bulgarija kaip valstybė gimė dėl Rusijos ginklų pergalės Rusijos ir Turkijos kare 1877-1878 m. Kaip padėkos ženklą bulgarai dalyvavo antirusiškose koalicijose per du pasaulinius karus. Dabar Bulgarija yra NATO narė ir savo teritorijoje turi JAV bazes. Po 1945 m jos teritorijoje nebuvo nė vieno tarybinio kareivio …

– Azerbaidžanas kaip valstybė pirmą kartą susiformavo tik TSRS ribose.

– Armėnija buvo fiziškai išsaugota ir atgaivinta kaip valstybė Rusijos imperijoje ir TSRS.

– Gruzija buvo fiziškai išsaugota ir atgaivinta kaip valstybė Rusijos imperijoje ir TSRS.

– Turkmėnistanas, Kirgizija ir Kazachstanas niekada neturėjo valstybingumo ir gavo jį tik kaip TSRS respublikos.

– Baltarusija ir Ukraina taip pat pirmą kartą įgijo valstybingumą tik Didžiosios spalio revoliucijos rezultate. Ir 1991 m. jos gavo visą nepriklausomybę.

– Šveicarija įgijo nepriklausomybę dėka Suvorovo, kuris ją atkariavo iš Prancūzijos prieš 217 metų.

– TSRS išlaisvino Austriją, Čekoslovakiją ir Lenkiją iš Trečiojo Reicho 1945 m.

– Jekaterinos II pozicijos dėka Rusija 1780 m palaikė Šiaurės Amerikos Jungtinės Valstijos kare, kas nulėmė Anglijos pralaimėjimą ir JAV nepriklausomybę.

– Du kartus per pastaruosius 2 šimtmečius Rusija ir TSRS daugumai Europos šalių suteikė nepriklausomybę, sumaldama diktatorių Napoleono ir Hitlerio armijas.

– Stalino pozicija derybose su JAV ir Anglija suteikė Vokietijai galimybę išsaugoti valstybingumą po pralaimėjimo Antrame pasauliniame kare.

– Gorbačiovas vienu metu padarė viską, kad sugriautų Berlyno sieną ir Vokietijos suvienijimą 1990 m.

– Be TSRS pagalbos Egiptas negalėjo atsilaikyti ir įtvirtinti savo nepriklausomybė kare su Izraeliu, Didžiąja Britanija, Prancūzija 1956–1957 m. ir 1967 m. Tarybų Sąjungos įsikišimas sustabdė Izraelio karą su Egiptu ir tai faktiškai išgelbėjo arabus nuo pralaimėjimo per du karus 1967–1974 m.

– 1975 m. Angola savo nepriklausomybę iškovojo tik TSRS dėka.

– Dauguma Vakarų Europos kolonijų įgijo nepriklausomybę pasaulinio dekolonizacijos judėjimo po Antrojo pasaulinio karo dėka, pagrindinį vaidmenį kuriame vaidino TSRS. Be to būtina atsižvelgti į TSRS vaidmenį kuriant ir formuojant tokias valstybės kaip Kinija, Vietnamas, Šiaurės Korėja, Indija.

– Beje, Rusija taip pat išvadavo Graikiją iš turkų , tai buvo dar 1821 m.

– Dar galima prisiminti Alžyrą, Kubą, Mozambiką ir kt.

Na, rusai, ar jums nėra gėda dėl jūsų „imperializmo“?

Ksenija Polainsky