Pranašystės

2022-ųjų pradžioje Ukraina atsidurė viso pasaulio dėmesio centre, nustelbdama pranešimus apie koronaviruso pandemiją. Dėl atsakymo į žmonems nerimą keliantį klausimą – kodėl taip atsitiko 2022 m., daugelis kreipiasi į praeities pranašus Nostradamą, Vangą ir kitus. Jie vadovaujasi principu, kad jo paties šalyje nėra pranašo. Bet jie klysta. Yra tokių pranašų!

***

Pirmiausia. Jungtinių Amerikos Valstijų valdovai ir žmonės turėtų paisyti buvusio JAV politikos mokslų asociacijos prezidento Samuelio Hantingtono (1927–2008) mokslinių išvadų. Dar 1993 metais, kreipdamasis į JAV elitą, jis parašė straipsnį, kuriame moksliškai pagrindė, kad XXI amžiuje civilizacijų susidūrimas bus lemiamas pasaulio politinėje arenoje. 1996 metais jis išleido knygą „Civilizacijų susidūrimas“, kurioje perspėjo, kad Ukraina taps pagrindiniu nesutarimų tarp Vakarų ir stačiatikių civilizacijos židiniu. Kodėl? Nes pagal Hantingtono klasifikaciją šalys pagal civilizaciją skirstomos į pamatines, suskilusias ir sudraskytas. O Ukraina yra suskilusi šalis, nes. jos valstybė susiformfvo dviejų skirtingų civilizacijų sandūroje. Amerikiečių politologas pabrėžė, kad civilizacinė siena tarp Vakarų civilizacijos ir stačiatikių pasaulio eina būtent Ukrainoje kairiuoju Dniepro krantu, atskirdama uniatiškus Vakarus nuo stačiatikių Rytų. Hantingtonas perspėjo JAV, Europos Sąjungos ir NATO valdžią, kad jos jokiu būdu neturėtų pažeisti stačiatikių civilizacijos ribų. Juk civilizacija, pagal amerikiečių mokslininko apibrėžimą, yra aukščiausio rango kultūrinė bendruomenė, plačiausias žmonių kultūrinio tapatumo lygis, kurį vienija savita pasaulėžiūra. Hantingtonas teigė, kad išskirtinis XXI amžiaus bruožas bus valstybių sąjungų noras suvienodinti valstybių sienas su civilizacinėmis. Todėl rusiško pasaulio civilizacinių sienų pažeidimas, įsiveržimas į kairiojo kranto Ukrainą yra Vakarų agresija ir neišvengiamai sukels žiaurų civilizacinį karą. Šiandien ypač svarbu pažymėti, kad amerikiečių mokslininkas Hantingtonas prieš trisdešimt metų įrodinėjo ir įtikinėjo Vakarų autoritetus, kad „Vakarų tikėjimas Vakarų kultūros universalizmu yra neteisingas, amoralus ir pavojingas pasauliui. Vakarų globalizmas tikrai susidurs su bendru kitų civilizacijų pasipriešinimu….». Jis tvirtino, kad civilizacinio naikinimo eiga sukels civilizacijų karą, o Ukraina neišvengiamai suskils į kelias valstybes.

Antra. Ukrainos valdantieji ir žmonės taip pat turėtų paisyti V.I.Lenino, kurį prezidentas Putinas pavadino pagrindiniu projekto „Tarybų Ukraina“ autoriumi, pranašystės. Taip, būtent Leninas 1922 metais reikalavo sujungti „Socialistinę Ukrainos Respubliką“ su Rusijos „Krivoj Rog-Donecko Respublika“ į vieną valstybę, kad Ukraina būtų tvirtai sujungta su rusų pasauliu. Tada Leninas pareiškė: „ Rusijos proletarams ir Ukrainos proletarams vieningai veikiant laisva Ukraina įmanoma. Be tokios vienybės laisvės nebus“. Šis Lenino testamentas buvo įamžintas ant Kijeve įrengto Lenino paminklo granitinio postamento. Siekdama išsaugoti Ukrainą kaip vieną suverenią valstybę, Ukrainos komunistų partija, vadovaujama Petro Symonenkos, vykdant Lenino nurodymą, siūlė sukurti trijų respublikų – Vakarų Ukrainos, Rytų Ukrainos ir Krymo – konfederaciją. Aukščiausiosios Rados deputatas iš Ukrainos Komunistų partijos Kolesničenko parengė atitinkamą įstatymo projektą, tačiau Vakarams nepriklausomos, vieningos ir laisvos Ukrainos nereikėjo. JAV, Europos Sąjungai ir NATO reikėjo civilizacijų karo ir kad ukrainiečiai jame žudytų rusus. Štai kodėl Vakarai finansavo perversmą Ukrainoje, organizavo prezidento Janukovyčiaus nuvertimą ir valdžios perdavimą naciams, kaip aršiems antikomunistams. Dėl to buvo nugriauti paminklai Leninui, uždrausta komunistų partija, o po to prasidėjo rusų genocidas. Šiandien akivaizdu, kad V.I.Lenino pranašystė išsipildė. Rusų ir ukrainiečių aljanso skilimas atėmė iš Ukrainos laisvę. Dabar šią šalį iš išorės kontroliuoja JAV ir ji sparčiai siekia prarasti valstybingumą. Vakarai sugebėjo paversti Ukrainą antirusiška ir neonacistine tvirtove Europoje.

V.S. Nikitinas

(Sutrumpintas straipsnio variantas)