Pirmoji kelionė į Maskvą

2022 08 01

Erika Švenčionienė apie Lietuvos pilietinės visuomenės atstovų kelionę į Maskvą, susitikimus su garsiais politiniais Lietuvos emigrantais J. Jermalavičium ir E. Kasperavičium, apie M. Burokevičų ir V. Landsbergį, socializmą ir kapitalizmą, Teisingumo Aušrą ir Geros Kaimynystės Forumą.