Paisrodė pirmasis naujo marksistinio laikraščio mumeris

Grupė jaunų Lietuvos marksistų pradėjo leisti kairiosios minties laikraštį „Kova“. Pasirodė pirmasis „Kovos“ numeris.


Šiame numeryje galima rasti straipsnius apie:

– 6 valandų darbo dienos idėją;

– Pridėtinę vertę ir jos nusavinimą;

– Situaciją Lietuvos švietime ir mokytojų streiko pamokos;

– Tiesioginio atšaukimo idėją;

Taip pat laikraštyje yra informacija apie naujausią Oxfam tyrimą bei Satyros ir humoro „Adekvatniko kampelis“. 

Laikraštis nemokamas. Jame esantys straipsniai atsiras ir internetiniame puslapyje bei socialiniuose tinkluose.

Internetiniai laikraščio „Kova“ adresai: 
 

Svetainė- www.kova.news

Facebook- Kova.


SP Infocentras