Nueinančios imperijos veidas

Pasaulio istorijoje buvo daug galingų imperijų. Jos kūrėsi ant tvirtų teisinių ir struktūrinių pamatų. Kad valstybė taptų imperija, pradžioje turėjo būti stiprūs, toliaregiai vadovai, kurie planingai vysto jos ekonominę, karinę ir socialinę bazę. Jos rėmėsi stipria ideologija, ji turėjo būti priimtina didžiajai daliai žmonių.

Pasiekusios aukštą išsivystimo lygi ir įgavusios svorį pasaulyje, tokios valstybės turi tendenciją plėsti savo įtakos zonas kitų šalių sąskaita. Susiklosčius palankiom geopolitinėm sąlygoms, karų, ekonominių pakilimų ir kritimų pasekmių pagalba, tokios valstybės tampa pasaulio gegemonais. Dažnaiusiai dvi – trys jėgos kovoja dėl globalios dominacijos. Ši kova paprastai baigiasi pasauliniais karais ir milijoninėmis nekaltų žmonių aukomis. Antras pasaulinis karas nusinešė apie 80 milijonų gyvybių, kas sudarė apie 3% žemės populiacijos.

Iš šio karo Jungtinės Amerikos Valstijos išėjo mažiausiai nukentėjusios ir perėmė pasaulio lyderės vaidmenį iš Jungtinės Karalystės. Sukaupusi didžiausias tuo metu aukso atsargas, Amerika išsikovojo kad JAV doleris taptų rezervine valiuta, pririšta prie aukso, o visos kitos valiutos buvo pririštos prie dolerio. Šio išskirtinio vaidmens pagalba, ji finansavo daugelio šalių, ypač Vakarų Europos atstatymą. Gimė nauja imperija, kuri gyvuoja iki šiol.

Nors ir labai nukentėjusi Antro pasaulinio karo metu – TSRS sugebėjo gana greitai atsistatyti ir tapti praktiškai vienaverčiu varžovu pasaulio dominavimo varžybose. Susidarė du blokai, kurie įvairias būdais traukė į savo įtakos zonas trečiąsias pasaulio šalis. Prasidėjo Šaltasis karas. Jis buvo kariaujamas ne kaktomuša, bet šalyse, kurios susiskaldė pasirenkant kuriame bloke toliau gyventi – Korėja, Vietnamas, Afganistanas.

Šaltą karą laimėjo JAV ir taip vadinamas Vakarų blokas. Griuvo TSRS, sužlugo Varšuvos paktas. Didžiojoje jos buvusios įtakos dalyje buvo pradėta integruoti liberalioji demokratija. Amerika pagaliau tapo vienvaldė pasaulio gegemonė. Ji atsipalaidavo ir tapo pasaulio policininku. Kai neliko rimto priešo, prasidėjo degradacija.

Kai nėra kontrolės – prasideda piktnaudžiavimas. Kam pačiam dirbti ir kurti, kai gali nebrangiai nusipirkti. Ypač kai turi dolerį, kuris nuo 1971 m. niekuo nepadengtas. Gamyba buvo iškelta į trečiąsias šalis, daugiausia į Kiniją, kur darbo jėga kartais pigesnė. Prasidėjo globalizacija ir transnacionalinių korporacijų pelnai masiškai išaugo. Federalinis Rezervas pradėjo masiškai emituoti dolerius, kuriais valdžia maitina karo pramonę, besiplečiantį biurokratinį aparatą ir augančia bedarbių armiją, bei subsiduoja tas pačias korporacijas „too big to fail“.

Užaugo nauja karta, kuri nebenori dirbti ir kurti. Ji tik nori naudotis anksčiau sukurtomis gėrybėmis. Užaugęs šiltnamio salygomis Amerikos jaunimas nebesiekia mokslo ar karjeros bei mano, kad jei ne tėvai, tai valstybė turi jais rūpintis ir globoti. Lengvas, nerūpestingas gyvenimas, pop kultūra įdiegė naujas vertybes – narkotikus, iškreiptą seksą ir nesibaigiančius malonumus. Naikinamas šeimos institutas. Niekinamos istorinės asmenybės ir kuriami nauji didvyriai ir idealai. Technologijų, medijų ir farmacininkų pagalba suformuotiems individams, valstybės reikalai rūpi tik tiek, kiek jie gali iš jos gauti.

Politikus užvaldė lobistai ir stambus kapitalas. Viešai besipliekiantys respublikonai ir demokratai, slapta susitaria ir nusprendžia, kaip toliau melžti valstybės iždą. Ką jau bekalbėti apie dosnių „filantropų“ ir jų valdomų korporacijų finansines injekcijas. Žmonių teisės? Konstitucija? Common!

Ar tokia visuomenė gali stiprinti imperiją, ar jos laukia Romos imperijos likimas? Jie renkasi „lyderius“ kurie žada tai, ko jie ir tikisi, toleruoja tai, kas jiems patinka. Ir štai pagaliau prieitas liepto galas. Pasigrožėkite – tai senas-naujas Amerikos veidas. Tai klerkai-biurokratai, kurie užbaigs šios imperijos gyvavimą. Atsimenate brėžniavus ir černenkas? Istorijos spiralė apsisuko. Mažai kas 1988 metais galėjo patikėti, kad TSRS sugrius. Kai lyderiai tokie – tai yra pabaigos pradžia… NEW NORMAL

Viktoras Jašinskas