Dėl V. Landsbergio įprezidentavimo

Vis iškyla klausimas dėl V. Landsbergio įvardinimo kaip valstybės vadovo (Prezidentu) 1990 – 1992 metų laikotarpiui. Šiaip, gan keistai atrodo kai prezidentu bando įvardinti „atbuline tvarka“ ir neišrinktą tam skirtuose rinkimuose asmenį. Tuo labiau tokiu titulu kuris tuo metu nefiguravo.

Bet, daug neargumentuodamas, pateiksiu kelis faktus.

Noriu priminti, jog dabartinė Konstitucija įsigaliojo tik 1992 metų lapkričio 2 dieną.

Todėl 1990 – 1992 metais dar nebuvo Prezidento institucijos. Ji numatyta tik 1992 metų Konstitucijoje ir pirmieji Prezidento rinkimai įvyko 1993 metais. Juos laimėjo A. Brazauskas.

Dar vienas faktas, jog KT (Konstitucinis Teismas) 2002 m. yra išaiškinęs: 1990-92 m. Aukščiausios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininko statusas nėra tapatus prezidento statusui.

Akivaizdu, jog V. Landsbergio forsavimas į 1990 – 1992 metų prezidentus yra ne teisinis, ne loginis o grynai emocinis žingsnis. Tam tikros vertės tūpsnis tuštumui ir nepamatuotai ambicijai.

Tai toks ciniškas ir apgailėtinas būdas tapti tuo ko negalėjai tapti, nes tą galintys padaryti žmonės (piliečiai) rinkiminiu keliu atmetė negerb Landsbergio kandidatūrą. Ot šunauja!

Bet mažąjį fiureriuką aptarnaujantiems klapčiukams tai nėra svarbus faktas. Arba kaip sakė vienas žinomas filosofas į teiginį, jog jo teorija prieštarauja faktams: „Tuo blogiau faktams“!

Todėl periodiškai vis keliamas šis klausimas.

Tik sakyčiau, jog jiems trūksta vaizduotės. Ką čia žaisti su tuo prezidento titulu? Kodėl ne karalius? Imperatorius? Pala, pala, o kodėl ne generalisimas? Galetų save vadas įamžinti kaip epinį kovotoją prieš „blogio imperiją“.

Marius Jonaitis