Niurnbergo Tribunolas (Video)

Vokietijos nacistinį režimą ir A. Hitlerį į valdžią atvedė JAV ir UK kapitalas, tiksliau sionistų Rotšildų ir Rokfelerių nepasotinamas godumas. Globalistų godumas pasauliui kainavo apie 100 mln žmonių gyvybių ir milžiniškus materialinius praradimus.


Šiandien JAV-UK globalistai vėl į valdžią posttarybinėje erdvėje grąžino fašistinius režimus, vėl sukūrė buvusių nacistinės Vokietijos kolaborantų chuntų marionetines diktatūras tuo pačiu, kaip ir II Pasaulinio karo, tikslu – užkariauti Rusija ir po to kolonizuoti visą pasaulį, nelikus jėgos – TSRS/Rusijos – kuri gali pasipriešinti Vakarų kolonizatoriams-piratams-konkistadorams-liberalams.

Būtina nuolat priminti dabartiniams fašistams, kuo ši afera baigėsi jų pirmtakams – Niurnbergo Tribunolo nuosprendžiu. Ironiška, tačiau JAV-UK globalistai savo išaugintus liokajus – vokiečių nacistus – išdavė, pardavė, nors jų liokajai ištikimai jiems tarnavo. Jie vykdė JAV-UK globalistų nurodymus, įvykdė daugybę nusikaltimų žmoniškumui buvusios TSRS okupuotose teritorijose, tame tarpe ir Lietuvoje lietuvių nacionalistų rankomis – LIetūkio garažai, Ablinga, Pirčiupiai, Kauno fortai, Paneriai, tarybinių karo belaisvių stovyklos ir kitos „patriotų“-laisvės kovotojų-lafininkų-impulevičiukų-plechavičiukų nusikaltimų vietos. Tačiau nacionalistų noras užsidirbti tarnaujant šetonui ir dalyvaujant tarptautiniame nusikaltime neliko be atlygio. Naciukai buvo išduoti savo šeimininkų iš JAV ir UK, buvo nuteisti .

Šiandien jie vėl kuria fašistines organizacijas ir rujoja Rusijos pasienyje bei savo valstybėse, trokšdami kraujo – kitaminčių, kitataučių, kitatikių kraujo, – kaip ir jų idėjinis vadas adolfas. Ir tokių „patriotų“ laukia tas pats likimas -Tribunolas. Anksčiau ar vėliau.

Kol kas prisiminkime Lietuvos chuntos pirmtakų nusikalstamos veiklos finalą. 1939 metais Vokietijoje taip pat visi tikėjo, kad A,Hitleris dievas, fašistai yra patriotai, kovojantys su Rytų „vatnikais“, „koloradais“, fašistinės šaulių, jaunimo, elfų organizacijos yra nekaltos „patriotų“ sueigos, o liberali „demokratija“-fašizmas yra vienintelė teisinga politinė santvarka.

Eik ir žiūrėk, kuo tai baigėsi 20 amžiaus JAV-UK liokajams-vokiečių nacistams.

Jonas Kovalskis

***