Neišmokta istorijos pamoka

Kaune, Aukštųjų Šančių kapinėse buvo nugriautas tarybinio kario paminklas, kuris buvo pastatytas daugiau nei 5000 tarybinių karių, kritusių kovoje su fašizmu mūšiuose už Kauną, kapinėse. Memoriale buvo palaidota 12 Tarybų Sąjungos didvyrių. Paminklas bus panaudotas, kaip ciniškai pareiškė „demokratiška“ Kauno valdžia, „kaip kelių tiesimo medžiaga“.…

Besąlygiškas, neginčijamas ir lemiamas TSRS indėlis į pergalę Antrajame pasauliniame kare, kuris pareikalavo apie 50 mln žmonių aukų, aiškiai erzina „šviesiąsias“ Vakarų valstybes, kurių dauguma ne tik nesipriešino vokiškajam nacizmui, bet ir neretai kolaboravo su hitlerine Vokietija kovoje su TSRS.

Lėtai, bet kryptingai, palaipsniui Europoje šen bei ten ėmė trinti istorinę atmintį apie tikruosius nugalėtojus, ir ši spiralė kasmet įgauna vis didesnį pagreitį, vis labiau įsukama rusofobijos ir neapykantos smagratis.

Paminklų, atminimo ženklų griovimas, o dabar jau praktiškai masinių broliškų tarybinių karių kapaviečių išniekinimas šiuo metu yra tas „trintukas“, kuri trina istoriją, perrašo istoriją, kurioje nacių kolaborantai staiga tampa didvyriais, arba bent jau nekaltomis totalitarizmo „nekaltomis“ aukomis, o nacizmo tikrieji nugalėtojai daromi arba nusikaltėliais, arba ištrinami iš masinės sąmonės.

Kas neišmoksta istorijos pamokų, tas yra priverstas skaudžiai jas kartoti…

Visuotinės beprotybės laikais iki globalinės katastrofos atmintį praradusiems – vienas žingsnis.

Jonas Kovalskis