Neatidėliotinos žmonių sveikatos ir teisių apsaugos priemonės

Komunistų ir darbininkų partijos yra atsakingos prieš mūsų tautas. Mes esame čia! Mes esame kovos priešakyje, kad galėtume nedelsdami imtis visų reikiamų priemonių, kad apsaugotume sveikatą ir apsaugotume darbininkų klasės bei liaudies sluoksnių teises visur!


Mes nuoširdžiai dėkojame gydytojams, slaugytojams, ligoninės ir sveikatos padalinių personalui, kurie kovoja šia kova ir susiduria su dideliais sunkumais.
Reiškiame savo solidarumą su tais, kuriuos paveikė COVID-19 pandemija ir linkime jiems kuo greičiau pasveikti.


Mes sveikiname šalis, kurios rengia solidarumo veiksmus su labiausiai nukentėjusiomis šalimis, pavyzdžiui, apsauginių medžiagų ir sveikatos specialistų siuntimą iš tokių šalių kaip Kinija, Kuba ir Rusija, veiksmus, kurie yra stulbinančiame kontraste su Europos Sąjungos neveiksnumu.


COVID-19 pandemija tragiškai įrodo didžiulį sveikatos sistemos trūkumą visose kapitalistinėse šalyse, kurios buvo žinomos ir prieš koronaviruso protrūkį. Šie trūkumai atsirado ne atsitiktinai, jie yra vyriausybių vykdomos anti-liaudies politikos, kuria siekiama aptarnauti stambų kapitalą, siekiant komercializuoti ir privatizuoti sveikatą, palaikyti monopolinių grupių pelningumą, rezultatas. Ši politika kenkia mokslo ir technologinėms galimybėms, kuriomis šiandien galima patenkinti visus žmonių prevencijos ir sveikatos priežiūros poreikius.


Šiandienos patirtis atskleidžia antisocialinį ir parazitinį kapitalizmo pobūdį bei pabrėžia socializmo ir centralizuoto mokslinio planavimo, paremto liudies poreikiais, pranašumą ir savalaikiškumą, kuris gali užtikrinti pirminę sveikatos priežiūrą ir prevenciją, ligonines, medicinos ir slaugos personalą, mediciną, laboratorijas, medicinos egzaminus. ir visa kita, reikalinga patenkinti nuolatinius ir bet kokius neatidėliotinus žmonių sveikatos poreikius.


Ankstesnį pasaulio ekonomikos sulėtėjimą dabar dar labiau sustiprina koronaviruso plitimas ir padidina naujos krizės rizika ateinančiu laikotarpiu. Nepaisant propagandos apie „vienybę“, vyriausybės, aptarnaujančios stambųjį kapitalą, savo finansines priemones nukreipia į monopolinių grupių palaikymą ir dar kartą bandys užkrauti krizės naštą darbuotojams ir kitiems liudies sluoksniams. Darbuotojai ir paprasti žmonės negali ir neturi mokėti dar kartą!


„Individuali atsakomybė“ negali būti naudojama kaip pretekstas pridengti valstybės ir vyriausybės atsakomybę. Šiandien, imantis būtinų priemonių, reikia ir tautų kovos su monopolijų grupių rėmimo politika, kuri aukoja tautų poreikių tenkinimą ir sveikatą p kapitalistinio pelningumo naudai.


Komunistų ir darbininkų partijos reikalauja nedelsiant imtis visų būtinų priemonių kovai su epidemija, įskaitant šias:


– stiprinti visuomenės sveikatos sistemas iš valstybės lėšų, įdarbinti visą darbo dieną dirbančius medicinos ir slaugos darbuotojus, turinčius visas darbo teises.


– Patenkinti visus intensyviosios terapijos skyrių (ICU) poreikius ir infrastruktūrą, reikalingą visapusiškam visuomenės sveikatos priežiūros ir tyrimų paslaugų funkcionavimui.
– Neatidėliotinas valstybės nemokamas visų būtinų apsaugos priemonių (kaukių, pirštinių, antiseptikų ir kt.) teikimas žmonėms ir kova su pelnymu. Visiems sveikatos priežiūros darbuotojams turi būti suteiktos visos apsaugos priemonės.


– Dirbančių gyventojų sluoksnių pajamų ir teisių apsauga. Norėdami sustabdyti verslo neatskaitingumą , kuris, užklupus CoVID-19 epidemijai, pradeda didžiulius atleidimus ir bando dar labiau sutramdyti teises į atlyginimą, darbo laiką, atostogas ir kitas darbo teises, užtikrinti neatidėliotinius veiksmus siekiant apsaugoti darbuotojus darbo vietoje.


– Negalima varžyti tautų demokratinių teisių koronaviruso pretekstu.
Užbaikiti visas sankcijas ir ekonominės atskirties priemones, kurios šioje situacijoje yra dar neteisingesnės ir nusikalstamos ir dėl kurių šalių, kurioms jos taikomos , gyvenimas tampa dar sunkesnis. Imtis visų būtinų priemonių žmonių sveikatai ir gyvybei apsaugoti.


Mes nepritariame imperialistinėms intervencijoms ir karinėms pratyboms, tokioms kaip NATO, ir reikalaujame nukreipti viešuosius išteklius tautų poreikiams paremti, pavyzdžiui, visuomenės sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų finansavimui.


Solidnet parties signing:

 1. Communist Party of Albania
 2. Communist Party of Argentina
 3. Communist Party of Australia
 4. Party of Labour of Austria
 5. Communist Party of zerbaidjan
 6. Communist Party of Bangladesh
 7. Brazilian Communist Party
 8. Communist Party of Britain
 9. New Communist Party of Britain
 10. Party of the Bulgarian Communists 
 11. Communist Party of Canada
 12. Communist Party of Chile
 13. Socialist Workers Party of Croatia
 14. AKEL, Cyprus
 15. Communist Party of Bohemia & Moravia
 16. Communist Party  in Denmark
 17. Egyptian Communist Party
 18. Communist Party of Finland
 19. Unified Communist Party of Georgia
 20. German Communist Party
 21. Communist Party of Greece
 22. Hungarian Workers Party
 23. Communist Party of India
 24. Tudeh Party of Iran
 25. Workers Party of Ireland
 26. Communist Party of Ireland
 27. Communist Party (Italy)
 28. Jordanian Communist Party
 29. Socialist Movement of Kazakhstan
 30. Workers Party of Korea
 31. Lebanese Communist Party
 32. Socialist Party (Lithuania)
 33. Communist Party of Malta
 34. Communist Party of Mexico
 35. Communist Party of Norway
 36. New Communist Party of the Netherlands
 37. Communist Party of Pakistan
 38. Palestinian People’s Party
 39. Palestinian Communist Party
 40. Paraguayan Communist Party
 41. Communist Party of Poland
 42. Portuguese Communist Party
 43. Philippines Communist Party [PKP 1930]
 44. Romanian Socialist Party
 45. Communist Party of the Russian Federation
 46. Russian Communist Workers Party
 47. Communist Party of the Soviet Union
 48. New Communist Party of Yugoslavia
 49. Communists of Serbia
 50. Communist Party of the Workers of Spain
 51. Communist Party of Swaziland
 52. Communist Party of Sweden
 53. Syrian Communist Party
 54. Communist Party of Turkey
 55. Communist Party of Ukraine
 56. Union of Communists of Ukraine
 57. Communist Party of Venezuela