Nauji susivienijimai ir tradicinės vertybės

Tęsiasi įvairių nesisteminės opozicijos grupių vienijimosi bandymai. Lietuvos tautininkai ir centristai pasirašė kvietimą Lietuvos politinėms partijoms, visuomeninėms organizacijoms ir piliečiams jungtis į nacional – patriotinę, antiliberalią sąjungą, telkti „visas patriotines, konservatyvias ir demokratines jėgas Lietuvos Seimo ir Europos Parlamento rinkimuose.“

Po šio kvietimo parašus padėjo Centro partijos pirmininkas N. Puteikis bei Lietuvos tautininku ir respublikonų partijos pirmininkas S. Gorodeckis.

Kvietime pateikiama nemažai iš tiesų vienijančių nesisteminės opozicijos jėgas ideologinių nuostatų. Pavyždžiui, kvietimo iniciatoriai kviečia konstituciškai apibrėžti šeimą per vyro ir žmonos santuoką, uždrausti homoseksualių santykių propagavimą ir iš visų teisinių dokumentų išbraukti seksualinės orientacijos sąvoką, atmesti Stambulo konvenciją, suteikti piliečiams teisę rinktis seniūnijų valdžią, turėti atstovus teismuose, sudaryti lengvesnes sąlygas šaukti referendumus.

Deja, „doros, prigimtinės šeimos, savarankiškos tautinės valstybės, tiesioginės ir dalyvaujamosios demokratijos, socialinio teisingumo ir pozityvios kultūros idealų“ pagrindiniais priešais kartu su „kraštutiniu liberalizmu“ paskelbtas „reformuotas komunizmas“ bei kviečiama „stiprinti NATO“.

Kvietimas turi ir konkretus adresatus. Jis siunčiamas dešiniojo , nacionalistinio bei atvirai nacistinio sparno nesisteminėms politinėms organizacijoms.

Eklektiškas bei antikomunistinis kvietimo užtaisas išduoda jo išsigimstanti vakarietišką (iš kur viskas ir ateina) civilizacinį turinį, antisocialinį ir iš esmės profašistinį kryptingumą bei sumenkina jame išsakytas patriotiškas tradicionalistines nuostatas. Jos tampa tiesiog „rinkiminių kabliuku“, kuris turėtu padėti priartėti prie stambaus kapitalo garantuoto „valdžios lovio“ busimo susivienijimo fiureriams.

Nepaisant kritiško požiūrio į bandančius vienytis dešiniuosius nacional – patriotus kviečiame Lietuvos socialistus ir jų rėmėjus aktyviai dalyvauti gegužės 15 d. „Didžiojo šeimos gynimo maršo 2021″ renginyje (kuriame be abejo dalyvaus ir pastarieji) su savo pozicija.

Kaip deklaruoja Maršo organizatoriai: „Apginsime savo šeimas, vaikus, jaunimą, vaikų darželius ir mokyklas nuo prievarta brukamos išsigalvotų socialinių lyčių propagandos. Vieningai pasisakysime prieš rengiamą Stambulo konvencijos ratifikavimą Seime, kuris uždraustų žodžio ir įsitikinimų laisvę, įteisintų totalią visuomenės minčių kontrolę ir bausmes už Konstitucijoje įtvirtintą teisę reikšti savo nuomonę ir tėvams auklėti vaikus pagal savo įsitikinimu“.

Visa tai – rimti egzistenciniai-civilizaciniai pamatai, kuriu tikri Lietuvos kairieji negali atiduoti nacistų, rusofobų ir antitarybininkų monopoliui.

SP Infocentras