Naujas Algirdo Paleckio įkalinimo adresas/Новый адрес заключения Альгирдаса Палецкиса

Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Algirdo Paleckio prašymą sušvelninti jam kardomąją priemonę. Jis lieka kalėjime iki 2019 m. spalio 26 d. Po to vėl bus sprendžiama dėl kardomosios priemonės eilinio pratęsimo/ Аппеляционный Суд Литвы отказал заключёному Альгирдасу Палецкису в удовлетворении его просьбы о смягчении меры пресечения и оставил в силе его тюремное заключение до 26 октября 2019 года. По истечении этого срока опять будет решаться вопрос об очередном его продлении.


Naujas Algirdo Paleckio įkalinimo adresas

Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Algirdo Paleckio prašymą sušvelninti jam kardomąją priemonę. Jis lieka kalėjime iki 2019 m. spalio 26 d. Po to vėl bus sprendžiama dėl kardomosios priemonės eilinio pratęsimo.

Kaip teigia Algirdo Paleckio advokatas Algis Petrulis: “Jo sveikata blogėja. Jo ūgis 188 cm., o dabar jis sveria 60 kg. Jau net ne gydytojas gali pastebėti, kad sveikata pablogėjo. Jis sėdi vienutėje ir išeina tik vienai valandai, kur nemato nei saulės, nieko, tik trejų-keturių metrų kambarys. Draudžiama susitikti su žmona bei su tėvais”.

Lietuvoje, o daugiausia už jos ribų pasklido žinia, neva, Algirdas Paleckis pervęstas iš likviduoto Lukiškių kalėjimo į Šiaulių tardymo izoliatorių. Tai neteisinga informacija. Jis pervestas į kitą Vilniaus kalėjimą, kuris politkoretiškai bei oficialiai vadinamas “Vilniaus pataisos namai”.

Jam galima rašyti laiškus. Adresas: A. Paleckiui, 1971, Vilniaus pataisos namai, Rasų g. 8, Vilnius, LT-11350, Lithuania.

Galima taip pat perduoti knygas, žurnalus, laikraščius. Tel. pasiteiravimui: Rasų g. 8, (8 5) 2718665

Darbo laikas:

Pir-Ket 08:00-12:00 ir 12:45-17:00,

Pen 08:00-12:00 ir 12:45-15:45

Galima pervesti ir pinigus į sąskaitą:

LT68 – 7044 0600 0049 1537 SEB Vilniaus bankas Vilniaus pataisos namai, į. K. 188721271 Algirdas Paleckis, gimimo data 1971 metai

Pinigus galima perduoti ir tiesiogiai įstaigoje:

Pir-Ket: 11.00-12.00 ir 15.00-16.00; Pen: 11.00-12.00 ir 14.00-15.00

***

Новый адрес заключения Альгирдаса Палецкиса

Аппеляционный Суд Литвы отказал заключёному Альгирдасу Палецкису в удовлетворении его просьбы о смягчении меры пресечения и оставил в силе его тюремное заключение до 26 октября 2019 года. По истечении этого срока опять будет решаться вопрос об очередном его продлении.

Как заявил адвокат А. Палецкиса Альгис Петрулис: ”Пошатнулось здоровье заключённого. При росте 188 см. он теперь весит 60 кг. Ухудшение здоровья можно заметить даже не будучи врачём. Он содержится в одиночке и на прогулку отведён один час. Он не видит солнца, ничего кроме 3-4-х метровой камеры. Запрещены свидания с женой и родителями”.

В Литве, а прежде всего за её пределами распространилась информация, что Альгирдас Ппалецкис, якобы, переведён из ликвидированной Лукишской тюрьмы Вильнюса в Шяуляйский следственный изолятор. Это неверная информация. Альгирдас Палецкис переведён в другую Вильнюсскую тюрьму, которая политкоректно и официально называется “Вильнюсский исправительный дом” ( Vilniaus pataisos namai).

Сайт этого учреждения: http://www.kaldep.lt/lt/vilniauspn/new_1429.html

Заключённому можно писать письма по адресу: A. Paleckiui, 1971, Vilniaus pataisos namai, Rasų g. 8, Vilnius, LT-11350, Lithuania

Ему так же можно передовать книги, жерналы, газеты. Телефон для справок:

(8 5) 2718665

Время работы учреждения:

Пн-Чт: 08:00-12:00 ir 12:45-17:00,

Пт: 08:00-12:00 ir 12:45-15:45.

Деньги переводом можно перевести на счет:

LT68 – 7044 0600 0049 1537 SEB Vilniaus bankas Vilnaius pataisos namai, į. K. 188721271 Algirdas Paleckis, gimimo data 1971 metai

Деньги можно передать и наличными непосредственно в учреждении. Приём с понедельника по четверг с 11.00 до 12.00 и с 15.00 до 16.00. В пятницу с 11.00 по 12.00 и с14.00 по 15.00.

SP Infocentras