Mielos moterys, su kovo 8-ąja!

„Teisingumo Aušros“ vyrai sveikina visas šalies moteris sų jų diena – kovo 8-ąją! Istoriškai tai kovos už moterų emancipaciją iš patriarchalinių sąlygų simbolis, kovos už orumą, kuris dar neseniai moterims nebuvo pripažįstamas. Būtent todėl landsberginė, revanšistinė valdžia paskubėjo šią šventę išguiti iš oficialiųjų sąrašo. Tačiau žmonės toliau ją šventė, švenčia ir, esame tikri, ateityje vėl švęs oficialiu lygiu.

Kita vertus, mūsų judėjimo nariai atmeta agresyvųjį, perdėtą feminizmą, kuomet moterys Vakaruose nori emancipuotis nuo gamtos, nuo lyties, nuo trapumo, kuris ir teikia moterims žavesio. Radikalios feministės siekia tapti vyriškesnėmis už vyrus, jos įvarė daugeliui vyrų naujų kompleksų, ir vyrai moteriškėja. Šio chaoso pasekoje gilėja dvasinė degradacija, gimstamumas niekaip neatsistato, tad tokia  civilizacija pati artina savo pabaigą. Su jos vertybėmis nenori sutikti daugelis šalių, tarp jų ir mūsų, ką aiškiai parodė masiniai mitingai praėjusiais metais. Džiugu, kad jų priekyje būta nemažai moterų.

Mielos moterys – sveikatos, laimės ir sėkmės derinant darbus šeimos bei visuomenės labui.

Teisingumo Aušros“ vyrai