Mes nepamiršome!

Socialistinio Liaudies Fronto (m) pareiškimas dėl 2009 m. sausio 16 d. įvykių prie LR Seimo

2009 metų sausio 16 dieną aikštėje prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų naujai išrinkta konservatorių ir liberalų valdžia žiauriai išvaikė taikią Lietuvos žmonių demonstraciją.

2008 metų rinkimuose Lietuvos konservatoriai ir liberalai pateikė rinkėjams biblijos storumo rinkimines programas, kuriose prižadėjo lietuvių tautai pergalės rinkimuose atveju gerovę, teisingumą, dešimtis tūkstačių naujų darbo vietų, mažus mokesčius, mažas prekių ir paslaugų kainas, didelius atlyginimus, valdžios rūpestį savo piliečiams ir dar daugybę kitokių nuostabių dalykų.

Rinkimai įvyko, rinkimus laimėjo pažadų dalintojai konservatoriai ir liberalai, ir tuoj pat po rinkimų nugalėtojai visus savo pažadus užmiršo, susirinko, išsidalino postus ir „naktinės“ reformos metu padarė viską atvirkščiai – pakėlė mokesčius ir dėl to pakilo būtiniausių prekių ir paslaugų kainos, sumažino darbo užmokestį ir socialines išmokas. Krizės metu, kuri smarkiausiai smogė būtent skurdžiausiems Lietuvos gyventojų sluoksniams, valdžia iš nuskurdintų piliečių atėmė paskutinius skatikus..

Kartu su rinkimais vykusio referendumo metu tauta aiškiai ir vienareikšmiškai pasakė, kad negalima uždaryti pigią elektros energiją gaminančią Visagino atominę elektrinę, kadangi šiuo atveju elektros energijos kainos pakilimas dar kartą pakels vartojimo prekių kainas.

Taip ir įvyko – vietoje darbo vietų tautiečiai gavo tūkstančius bedarbių, pakilo skurdo lygis nuo 14 procentų iki 28 procentų, skurdo ir nevilties apimti žmonės masiškai vyko emigracijos vergovėn, o A.Kubiliaus ir liberalų ekonominis stebuklas buvo tame, kad jie sugebėjo pasiskolinti iš užsienio banku per 4 savo kadencijos metus dvigubai daugiau, nei buvo pasiskolinusios visos iki jų buvusios vyriausybės.

Tačiau nugalėtojai konservatoriai ir liberalai kartu su šoumeniška Tautos prisikėlimo partija savo pažadus po rinkimų užmiršo, jie buvo užsiėmę tik savo ir savo rėmėjų verslo reikalais privatizuojant valstybės biudžeto pajamas.

2009-01-16 Lietuvos liaudis, pasipiktinusi tokiu įžūliu valdančiųjų įsipareigojimų nepaisymu, taikiai atėjo prie Seimo ir pareikalavo atsakomybės.

Vilniuje tūkstančiai piliečių užplūdo Seimo prieigas ir keikė valdžią. Į mitingą atėjo būriai vilniečių, suvažiavo protestuotojai iš Panevėžio, Šiaulių, Radviliškio, Ukmergės bei kitų rajonų. Iš viso mitinge dalyvavo apie 7 tūkst. žmonių. Iš pradžių taiki akcija, kuria buvo siekiama stabdyti valdančiosios dešiniosios koalicijos vykdomas „antikrizines“ reformas, agresyviai nusiteikusių jaunuolių grupės pastangomis peraugo į neramumus. Policija panaudojo ašarines dujas bei gumines kulkas. Tam buvo duotas tiesioginis R. Juknevičienės įsakymas. Sužeisti 34žmones, virš 150 suimta. Vėliau daugelis suimtųjų Lietuvos teismų buvo pripažinti kaltais ir nuteisti.

Tuo tarpuanuometiniiai aukšti valstybės pareigūnai: premjeras Andrius Kubilius, Krašto apsaugos ministrėR. Juknevičienė, Seimo pirmininkas A. Valinskas, generalinis policijos komisaras V. Telyčėnas, viešojo saugumo tarnybos vadas generolas S. Madalovas,kurie 2009 m. sausio16 d.šiurkščiai pažeidėLIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA bei VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS ĮSTATYMO 13 straipsnį („Fizinę prievartą ir specialiąsias priemones draudžiama naudoti prieš moteris, nepilnamečius ir neįgalius asmenis) liko nenubausti.

SLF (m) reikalauja visais atvejais griežtai laikytis veikiančios LR Konstitucijos bei įvykdyti konstitucinę reformą arba parengti ir priimti konstitucines pataisas tam, kad įtvirtinti ir užtikrinti ekonomikos ir politikos orientavimąsi į socialinį Lietuvos valstybės modelį ir socialinį teisingumą; atsisakyti krašto militarizavimo bei karo psichologijos ir ksenofobijos kurstimo, siekti, kad ne mažiau kaip pusė nacionalinio biudžeto pajamų būtų skiriama socialinei saugai, medicinai, švietimui, kultūrai, teisėsaugai ir kitoms žmonių socialinėms reikmėms.

Reikalaujamepatrauktiatsakomybėjaukščiau paminėtus valstybės pareigūnus, kurie tiesiogiai atsakingi už kruvinus 2009 m. sausio 16 d. įvykius Vilniuje. Taip pat reikalaujame įamžinti susidorojimo su taikiais mitinguotojais vietą prie LR Seimo atmintine lenta su atitinkamu užrašu.

Mes nepamiršome!

SLF (m) Valdyba

2018-01-14