Atminties piketas

Sausio 16 d. grupė neabejingų Lietuvos piliečių susirinko prie LR Seimo į nedidelį atminties piketą. Buvo prisiminti 2009 m. sausio 16 d. įvykiai, kai anuometinė konservatorių ir liberalų valdžia žiauriai išvaikė taikų Lietuvos žmonių socialinio protesto mitingą, neproporcingai panaudodama spec-priemones: ašarines dujas, gumines kulkas bei kitką.


Buvo sužeisti 34 žmones, virš 150 suimta. Vėliau daugelis suimtųjų Lietuvos teismų buvo pripažinti kaltais ir nuteisti.

 

Dėl šio antikonstitucinio brutalaus susidorojimo tiesiogiai atsakingi buvusieji aukščiausi šalies vadovai ir pareigūnai: premjeras Andrius Kubilius, Krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė, Seimo pirmininkas A. Valinskas, generalinis policijos komisaras V. Telyčėnas, viešojo saugumo tarnybos vadas generolas S. Madalovas.

 

Piketo dalyviai nutarė parengti peticiją, kurioje būtųpareikalauta šių valdininkų teisines atsakomybes bei įteikti ją Seimui. Piketo metu praeiviams buvo dalinamas SLF (m) parengtas pareiškimas „Mes nepamiršome!“.

 


SLF (m) Infocentras