Lietuva valdoma skandalais

Lietuvoje įsiplieskė naujas eilinis skandalas. Taip vadinamas Lietuvos gyventojų genocido ir tyrimo centras paskelbė, kad iškiliausi Tarybinės Lietuvos menininkai, TSRS liaudies artistai, aktorius D. Banionis ir dirigentas S. Sondeckis buvo „KGB agentai“.


Ir nors pats „vyriausias KGB ekspertas“ A. Anušauskas suabejojo paskelbtų „faktų“ autentiškumu, ji tuoj pat pataisė kolegė, pagrindinio Lietuvos „dirigento ir artisto“ V. Landsbergio ištikima ginklanešė R. Juknevičienė, kuri paskelbė ir sukonkretino visos šios akcijos tikslą: neva, tai parodo „ką bolševikai su žmonėmis darė, koks šiurpus buvo sovietmetis, laužęs žmonių stuburus“.

 

Toks tikslas parodo, kaip vis dėlto konservatoriai bijo istorinės Lietuvos žmonių atminties, bijo, kad anksčiau ar vėliau jiems teks atsakyti už savo „nuopelnus“ Lietuvai-Tėvynei. Kiek jie besistengė išbraukti iš Lietuvos istorijos jos tarybinį laikotarpį kaip „juodą okupacinę skylę“ su visais savo anuometiniais asmeniniais karjėrinias posūkiais, paprastų žmonių atmintyje šis laikotarpis išlieka kaip normalaus socialinio gyvenimo pavyzdys bei neužmiršta ir galima alternatyva visai dabartiniai nepriklausomai nuo sveiko proto santvarkai.

Yra ir kitas visos šios istorijos tikslas. Prieš keletą dienų Seime įvyko sensacinga radikalios opozicijos atstovu Z. Vaišvilos, Ž. Razmino ir V. Šustausko konferencija, kurioje jie pateikė skandalingus faktus apie V. Landsbergio ir viso sąjūdistinio elito iš esmės kriminalinius politinės veiklos metodus. Pasirodo aukščiausi anuometinės Lietuvos pareigūnai duodavo tiesioginius nurodymus savo pavaldiniams niekinti, diskredituoti ir net žudyti savo politinius oponentus, vykdyti Lietuvoje įvairias provokacijas ir diversijas.

Išvis per  pastorąjį laikotarpį mūsų šalyje jaučiasi rimtų permainų poreikis vidaus ir užsienio politikoje. Žibalo į šios tendencijos liepsną dar įpylė ir premjeras S. Skvernelis skandalingai pareikšdamas, kad reikia atstatyti normalius kaimyniškus santykius su Rusija.

Na ir prasidėjo! Senai jau pastebėta, kad geriausias būdas priversti žmonės užmiršti skandalą, – tai naujas skandalas.

Deja, sukurta Lietuvoje konservatorių ir socdemų pastangomis sistema tiesiog pasmerkta skandalingam egzistavimui. Įvairiausių skandalų nestigs ir ateity­je. Nestigs, kadangi kapitalizmas – bene pati skan­dalingiausiasantvarka pasaulio istorijoje.


SLF (m) infocentras