Lenino gimtadienis

Prieš 149 metus, 1870 m. balandžio 22 d. Rusijos imperijos gilumoje, Simbirske (dabar Uljanovskas), gimė Vladimiras Leninas (1870 – 1924).


Tai išskirtinai svarbi data žmonijos istorijoje. V. Leninas – dydis mąstytojas – novatorius ir politikas – revoliucionierius, literatas ir humanistas, pirmosios pasaulyje socialistinės darbo žmonių valstybės įkūrėjas.
 

Dauguma TSRS gyventojų turėjo tvirtas socialines garantijas, naudojosi nemokomomis švietimo ir medicinos paslaugomis, mokėjo minimalius komunalinius tarifus. Tarybų Sąjunga sutriuškino fašizmą II -jame pasauliniame kare ir pirmoji pasaulyje pasiuntė žmogų į kosmosą.

Lenino veikla ir darbai nulėmė visą XX amžiaus istoriją ir iki šiolei įtakoja tolesnes pasaulinio vystymosi tendencijas. V. Leninas – žmogus, kuris pakelė darbo klasė į kovą už išsivadavimą nuo kapitalo išnaudojimo, už taiką ir prieš nacionalinę priespaudą.

Nuo pat jaunystės jis buvo marksizmo teorijos šalininkas bei puoselėtojas, kuris jungė savo asmenyje aistringą revoliucingumą ir gilų moksliškumą. Jis buvo kūrybiškas ir principingas žmogus, meistriškai įvaldęs dialektinį visuomeninių procesų analizės metodą, socialinio teisingumo idealas jam buvo gyvenimo prasmė ir tikslas.

SP Infocentras

P.S. Plačiau apie Lenino fenomeną galima pasiskaityti čia.