Laiškas iš Druskininkų

Dabar visi mes elektrą perkame iš esančio vieno „UAB“- o „Ignitis“. Bet pasirodo vieno plėšiko valdžiai per maža, ji sugalvojo, kad reikia dar daugiau apiplėšti ubagus ir nurodė įkurti dar 7 „UAB“- us, kurie iš „Igničio“ mums perpardavinės, t. y. spekuliuos elektra. Atsiras dar 7 milijonieriai. Dėl to pabrangs totaliai viskas, netgi tiems žmonėms, kurie galbūt net nenaudoja elektros.

Elektros kainą būtina mažinti, o ne didinti. Nieko nekainuojantis elektros kainos sumažinimo būdas yra pirkti elektrą iš Baltarusijos, pirmiausia atsiprašius šios šalies prezidento už mūsų JAV vasalų padarytas niekšybes. O jeigu tai yra nusikaltimai padaryti prieš užsienio valstybę, išsiaiškinti ir kaltus nubausti. Kodėl tyli ir nieko nesako „gerovės valstybės kūrėjas“, kuris tokius sprendimus turėtu pasirašyti?

Visos Lietuvos pensininkams pensijas ir soc. pašalpas Sodra priverstinai perveda parazituojantiems bankams, kurie šiuos pinigus ne tik skolina už didelius procentus, bet dar nuo kiekvieno pasiima mokestį, atseit, už pinigų saugojimą. Bet kaip jie tuos pinigus saugo, kad sukčiai sugeba iš bankų paimti, t. y., pavogti tuksiančiais?

Pensininkas iš Druskininkų