JAV komunisto viešnagė

Lietuvoje viešėjo JAV komunistas R. Kordonskis (R. Kordonsky). Jis yra JAV Komunistų partijos Centro komiteto ir kartu Masačusetso valstijos sostinės – Bostono miesto savivaldos narys. Komunistų partija – tai frakcija JAV Komunistinės partijos sudėtyje, kuri vadovaujasi marksizmo – leninizmo ideologija ir laikosi radikalių kairuoliškų pozicijų amerikoniško kapitalizmo bei imperialistinės politikos, vykdomos JAV valdžios, atžvilgiu.


Svečias Vilniuje susitiko su Socialistų partijos Valdybos nariais bei ketino dar susitikti su marksistinio laikraščio „Kova“ redakcijos atstovais bei kitais Lietuvos visuomenininkais. JAV komunistas papasakojo apie marksistinių organizacijų JAV (o jų ten kelios dešimtys) veiklą, jų rengiamas įvairias akcijas, demonstracijas, mitingus, seminarus bei dalyvavimą vietiniuose rinkimuose.


Lietuvos socialistų ir JAV komunisto pokalbio metu atkreiptas demėsys į senatoriaus Berni Sanderso propaguotą socializmą JAV visuomenėje. Nors Sanderso „socializmas“ – tai gana ribotas ir iš esmės socialdemokratinis reiškinys, bet pats šios sąvokos populiarinimas pakeitė JAV politinį leksikoną ir sudavė nemenką smūgį tradicinei kapitalistinio liberalizmo ideologijai. Šiame kontekste buvo akcentuotos ir visiškai priešingos demokratijos vystymosi tendencijos JAV ir Lietuvos politinėse sistemose.


Lietuvos socialistai ir JAV komunistų atstovas taip pat numatė galimas tolimesnio bendradarbiavimo gaires.


SP Infocentras