Istorinės tiesos problemos 2: Dvi Lietuvos ir jų kova 1918-1919 metais

Kristoferis Voiška tęsia istorinės tiesos problematiką, pereidamas prie klausimo apie 1918 metų įvykius Lietuvoje: ar Vasario 16-osios Lietuva tikrai buvo vienintelis mūsų valstybingumo projektas, ar tai – vienintelė ir tikroji Lietuva?

Anot K. Voiškos – tikrai ne, kadangi 1918-1919 metais Lietuvoje vyko pilietinis karas tarp dvejų Lietuvų: tarp kapitalistinės, kuri 1918.02.16. susikūrė vokiečių okupantų remiama kaip Vokietijos protekatoratas ir tarp socialistinės Lietuvos Tarybų Respublikos, susikūrusios 1918.12.16. kaip sukilimas prieš vokiečių okupacinę kariuomenę.

Tarp šių dvejų Lietuvų vyko pilietinis karas, kuris, dėl užsienio (vokiečių, lenkų ir kt.) intervencijos, pasibaigė Tarybų Lietuvos pralaimėjimu.

Kibirkštis TV

Laidoje minėtos knygos:

Vincas Mickevičius-Kapsukas. Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliucija ir Tarybų valdžia: https://marksistobiblioteka.files.wor…

Zigmas Aleksa-Angarietis. „LKP įsikūrimas ir proletarinė revoliucija Lietuvoje“: https://marksistobiblioteka.files.wor…

Bronius Vaitkevičius. „Socialistinė revoliucija Lietuvoje 1918-1919 metais“: https://marksistobiblioteka.files.wor…