Galutinis nuosprendis

Penktadienį, birželio 23 dieną, Lietuvos Aukščiausiojo teismo (AT) sudarytoji ypatinga septynių teisėjų kolegija paskelbė galutinį ir nebeskundžiamą nuosprendį A. Paleckio tariamojo „šnipų tinklo“ byloje: A. Paleckiui inkriminojamas nusikaltimas buvo perkvalifikuotas iš „šnipinėjimo“ į „rengimąsį šnipinėti“, tuo tarpu jam skirtas kalėjimo laikotarpis sumažintas pusmečiu.

Tai yra, iš esmės nedaug kas tepasikeitė: A. Paleckis ir toliau lieka kalėti, bet įdomu yra tai, kad tokiu sprendimu kalbamoji teisėjų kolegija pripažino, kad realaus šnipinėjimo iš A. Paleckio pusės nebuvo; ko neva būta – tai tiktai ketinmų šnipinėti…

Ir būtent „neva“, nes visa šita versija remiasi tik Deimanto Bertausko – konkrečiai nustatyti pedofilo, ne tiktai tendencingais, bet itin prieštaringais, nenuoseklais, parodymais. Kitaip tariant, Paleckis dabar jau konkrečiai kali net ne dėl tariamai įvykdyto nusikaltimo, bet tik dėl (taipogi tiktai tariamai!) buvusio ketinimo jį įvykdyti!

Tuo būdu, Lietuvos teismų sistemoje, bent esamame etape – A. Paleckio byla uždaroma. Neatmestinas tam tikras pratęsimas Europos žmogaus teisių teisme (EŽTT), bet tai – jau atskira tema.

Kokia ji bus, ir ar ji bus – teparodys laikas. Šiandien, tačiau – turime, ką turime. Na, o ar laikyti tai tam tikra teisėjų „malone“, ar tik dar vienu lietuviško teisinio cinizmo atveju – tesprendžia pats skaitytojas.

Tiesos Keliu