Du gvazdikai Antanui Sniečkui

2018 m. sausio 10 d. buvo paminėtos 115-os Antamo Sniečkaus metinės. Grupė SLF (m) narių ir rėmėjų susirinko Antakalnio kapinėse Vilniuje į akciją „Du gvazdikai Antanui Sniečkui“. Kiekvienas jų padėjo po porą raudonų gvazdikų prie ilgamečio Tarybinės Lietuvos vadovo Antano Sniečkaus kapo.

Jeigu dirbantiesiems būtų sudarytos galimybės laisvai pasirinkti, jie neabejotinai įvardintų A. Sniečkų kaip geriausią Lietuvos vadovą. Pasirinktų jį kaip Lietuvos simbolį, kaip Lietuvos vardą.
A. Sniečkus gimė stambių ūkininkų šeimoje, bet dar paauglystėje pasuko vieninteliu teisingu – kovos už darbo liaudies valdžią ir gerovę – keliu. Tarpukaryje jis organizavo Lietuvos Komunistų Partijos pogrindinę kovą su profašistiniu A. Smetonos režimu. Už tai kalėjo, nepalūžo. 1940-aisiais tapo faktiniu Tarybų Lietuvos vadovu. Karo metais buvo pagrindinis tarybinio partizaninio judėjimo šalyje vadovas, organizatorius. Tai buvo tikri partizanai, kovoję ne su civiliais, kaip nemaža dalis miškinių, o su antra pagal stiprumą to meto kariuomene -Wehrmachtu.
Po karo A. Sniečkus vadovavo ūkio atstatymui ir išvystymui. Jam vadovaujant, Lietuvoje ne tik dygo gamyklos ir įmonės, bet – ištisi miestai…
Dirbę su A. Sniečkumi prisimena jo paprastumą, pasiaukojantį darbą ir reiklumą.
Giliai lenkiame galvas Antano Sniečkaus atminimui pagerbti.
SLF ( m) Infocentras