Buvusio diplomato pastebėjimai

Ką kaip buvęs diplomatas galvoju apie krachą Afganistane?

1. Kontrproduktyvu kištis į svetimų valstybių ir civilizacijų vidaus reikalus, juoba – jas okupuoti, išskyrus ypatingus atvejus, tarkime, siekiant sustabdyti genocidą.

2. Neprotinga „nešti XXI amžiaus demokratiją“ į atsilikusią valstybę, kuri gyvena pirmykštėje bendruomeninėje santvarkoje.

3. Amerika ne pirmą kartą meta partnerius, kai jie nebereikalingi. Jos talkininkams Afganistane atėjo liūdnos dienos dėl talibų keršto. (Iš kitų nesenų pavyzdžių: kai kilo arabų pavasaris, Amerika lengvai paaukojo Egipto prezidentą Hosnį Mubaraką kaip „atidirbtą medžiagą“, nors jis jai visad buvo ištikimas.)

4. Amerikos diplomatija dabar susitelkė ties jai esmine problema – Kinija, nes pastaroji gręsia Amerikos dominavimui. Visi kiti regionai Amerikai tampa antraeiliais. Turėkime tai omenyje. Tiesa, Amerikai dar būtina stabdyti Rusijos vystymąsi, todėl ji toliau kiršins su ja jos kaimynus.

5. Lietuvos dalyvavimas Amerikos avantiūroje Afganistane lai būna mums pamoka ateičiai.

6. Pareikalaukime iš Lietuvos valdžios ataskaitos apie Afganistane veltui ištratintus mūsų pinigus. Bet geriausia jos ataskaita būtų jos atstatydinimas ir pirmalaikiai Seimo rinkimai.

Algirdas Paleckis