Briuselyje masinė protesto akcija

Europos Sąjungos sostinėje – Briuselyje rugsėjo 21 d. vyko masinė akcija prieš kylančias kainas, kurioje dalyvavo apie 10000 protestuotojų ir kurią organizavo Belgijos profesinės sąjungos. Akcijoje dalyvavo ir Belgijos Darbo partijos bei Belgijos komunistų partijos aktyvistai.

Belgijos profesinių sąjungų konfederacijos vadovas Thierry Bodsonas teigė, kad vidutinės belgų šeimos sąskaitos už energiją per pastaruosius mėnesius išaugo tris kartus ir siekia 700 eurų per mėnesį.

„Visi jau iššvaistė savo pinigus. Ne tai, kad nenorime mokėti, negalime mokėti“, – sakė Bodsonas, lipdamas į sceną Briuselio centre. Anot jo, raginimai taupyti energiją nėra prasmingi, nes visi jau ėmėsi priemonių, kurių galėjo imtis.
Jam antrina ir protestuotojų plakatai: „Įšaldykite kainas, ne žmones!“, „Ne euro karui, milijardai atlyginimams!“

Belgijos komunistų partija paskelbė mitinge savo pareiškimą, kuriame sakoma:
„Privalome vadovauti kovai prieš vyriausybę, buržuazinę valstybę ir spekuliantus. Darbininkų klasė ir liaudies sluoksniai, jaunimas nemokės kainos už karą, galbūt branduolinį, į kurį NATO mus tempia del buržuazinės klasės ir nykstančio Vakarų kapitalizmo interesu. Mes už prieinamą energiją ir „maisto krepšelį“, už visų iškovotų teisių atkūrimą, už mūsų šiuolaikinių poreikių tenkinimą, už gyvenimą: reikalaujame sustabdyti imperialistinį karą Ukrainoje, atšaukti visas sankcijas – nuo ko kenčia tik liaudiški sluoksniai, pašalinti fašizmo gangreną; NATO – lauk iš Belgijos, Belgija – pasitrauk iš NATO; nei cento, nei ginklo, nei žmogaus NATO karams; už socializmą ir taiką.“

Protesto akcija Briuselyje buvo sumanyta kaip įspėjimas valdžiai prieš visuotinį Belgijos streiką, numatytą lapkričio 9 d.

SP Infocentras