Atviras Lenkijos komunistų partijos laiškas Baltarusijos komunistų partijos draugams

Šiomis sunkiomis Baltarusijos tautos akimirkomis kreipiamės į BKP draugus ir bendražygius, išreikšdami tarptautinį solidarumą. Linkime atsparumo ir pergalės kovojant su grėsmėmis, su kuriomis susiduria Baltarusijos Respublika ir Baltarusijos darbininkų klasė.

Baltarusijoje vykstančius neramumus suvokiame kaip įkvėptus iš išorės ir kaip tikrą imperialistinę agresiją prieš suverenią Baltarusijos Respubliką. Išpuolio tikslas yra pavergti kitą šalį ir atiduoti ją Vakarų imperializmui ir jo neokolonijiniam išnaudojimui.


Mes išreiškiame pasitikėjimą, kad Baltarusijos žmonės sugebės įveikti šią agresiją ir neleis sunaikinti TSRS ir vėlesnio laikotarpio socialinių ir ekonominių laimėjimų, o padėties stabilizavimas leis įveikti socialinę įtampą ir realias socialines bei ekonomines problemas, kurios tapo žinomos einamųjų įvykių eigoje.

Tikimės, kad išaugęs visuomenės aktyvumas, išreikštas masiniais mitingais ginant respubliką ir diskusijomis tarp gamyklų darbuotojų, sustiprins BKP įtaką ir išpopuliarins komunistines idėjas Baltarusijos visuomenėje, ypač darbininkų klasės gretose.

Baltarusijos komunistų partijai linkime, kad prezidento Aleksandro Lukašenkos paskelbta konstitucinė reforma leistų įgyvendinti jūsų programoje paskelbtą valstybinės santvarkos socialistinę pertvarką:

– realaus liaudies valdymo įvedimas, atsižvelgiant į įmonių tarybų vaidmenį;

– konstitucinė Baltarusijos Respublikos ekonomikos socialinės orientacijos garantija;

– dominuojančios valstybinės ir visuomenės gamybinių priemonių nuosavybės užtikrinimas;

– gamybos priemonių privatizavimo draudimas;

– darbininkų klasės socialinių ir ekonominių teisių neliečiamumo garantija.

Savo ruožtu mes padarysime viską, kad informuotume Lenkijos visuomenę apie įvykių jūsų šalyje pobūdį, pradėdami solidarumo veiksmus su mūsų broliais Baltarusijos žmonėmis.

Šalin rankos nuo Baltarusijos!

Tegyvuoja suvereni Baltarusijos socialistinė respublika!

Komunistyczna Partia Polski