Antifašistinis forumas Minske

Balandžio 22 d. Minske vyks Tarptautinis antifašistinis forumas, kuriame ketina dalyvauti daugiau nei 50 šalių atstovai. Jis skirtas revoliucionieriaus ir tarybinės valstybės įkūrėjo Vladimiro Lenino gimtadieniui. Forumą organizuoja kairiosios patriotinės Rusijos jėgos kartu su Baltarusijos respublikos vadovybe.

Rusijos Federacijos Komunistų partijos pirmininkas Genadijus Ziuganovas pareiškė, kad renginyje dalyvaus tiek pat šalių atstovų, kiek jų dalyvavo Antrajame pasauliniame kare. Minskas ir Baltarusija pasirinkti neatsitiktinai. Kovoje su naciais ir fašistais Baltarusija neteko kas trečio ar ketvirto savo gyventojų.

„Į forumą susirinks atstovai nuo Pekino iki Havanos. Rengiame jį per Lenino gimtadienį, nes lenininė – stalininė modernizacija mums tada padėjo nugalėti fašizmą, mes ir šiandien jį nugalėsime“, – pridūrė Rusijos komunistų lyderis.

Taip pat balandžio 21-22 dienomis Rusijos Federacijos Komunistų partijos atstovai dalyvaus Baltarusijos Komunistų partijos suvažiavime, aplankys Chatynės memorialinį kompleksą bei iškilmingą Taikos ir kūrybos alėjos klojimą Minske.

SP Infocentras