A. Paleckio teisme – baigiamosios kalbos/На суде А. Палецкиса — заключительные речи

A. Paleckio teisme – baigiamosios kalbos

Kovo 15 d. Lietuvos apeliaciniame teisme baigiamąsias kalbas tarė A. Paleckio advokatai, prokurorė Vilma Vidugirienė ir pats Algirdas Paleckis. Posėdį stebėjo tarptautiniai stebėtojai: trys Europos Parlamento nariai (Clare Daly ir Mick Wallace iš Airijos ir Tatjana Ždanoka iš Latvijos) bei austrų politologas ir ]žurnalistas Leo Gabriel. Posėdis buvo viešas. Dabar pagal įstatymą teismas darys pertrauką ir gegužės 2 d. skelbs sprendimą.

Priminsime, kad kaltinimas „šnipinėjimu“ A. Paleckiui paremtas dviem šaltiniais: 1) už pedofiliją nuteisto vilniečio Deimanto Bertausko parodymais ir 2) VSD įžvalgomis, surašytomis į pažymas. Kaltinamajame akte prokuratūra naudoja tokias formuluotes – „A. Paleckiui užduotis davė nenustatytas FSB pareigūnas“, „A Paleckis jas perdadresavo nenustatytam asmeniui“. Iki šios dienos teismui nėra pateikta konkretika, t. y. konkretūs „prišnipinėti“ duomenys.

Todėl dauguma apygardos teismo posėdžių Šiauliuose vyko slaptai. Be ir to negana: kaltinamasis ir net teismas iki šios dienos pilnai nežino, kuo A. Paleckis yra kaltinamas, kadangai VSD slepia nuo teismo dalį bylos medžiagos. Joje nėra valstybinės paslapties – tai pripažino pats VSD – tačiau jis vis tiek ją slepia. Taigi, slepia savo darbo metodus.

Šitaip siekiama iš politinio gyvenimo eliminuoti Lietuvoje ir pasaulyje plačiai žinomą politiką, politologą, žurnalistą, kuris yra iškeltas kandidatu į Lietuvos Prezidentus. (Judėjimo „Teisingumo Aušra“ ir visuomenininkų konferencijoje š. m. vasario 19 d. Vilniuje). A. Paleckis taip pat koordinuoja mineto judėjimą kūrimąsi, kuriame telkiasi tikroji Lietuvos opozicija – ir būtent tai skatina prokuratūrą „imtis priemonių“.

Šiomis dienomis keli iškilūs konservatoriai net paskelbė sieksiantys juridiškai uždrausti „Teisingumo Aušrai“ susikurti kaip partijai. Ką ir reikėjo įrodyti – tokie persekiojimai geriau nei bet kas kita parodo, kad šis judėjimas ir yra tikroji opozicinė jėga Lietuvoje.

Teisingumo Aušros“ Infocentras

***

На суде А. Палецкиса — заключительные речи

Заключительные речи адвокатов А. Палецкиса, прокурора Вильмы Видугирене и самого Альгирдаса Палецкиса 15 марта прозвучали в Апелляционном суде Литвы (Вильнюс, пр. Гедимино, 40, Большой зал, 2-й этаж). На судебном заседании присутствовали международные наблюдатели: трое депутатов Европарламента (Клэр Дейли и Мик Уоллес из Ирландии и Татьяна Жданок из Латвии), а так же Лео Габриэль, австрийский политолог и журналист. Судебное заседание было открытым. После этого заседания по закону суд сделает перерыв и 2 мая вынесет свой вердикт.

Напомним, что обвинение в «шпионаже» А. Палецкиса основано на двух источниках: 1) показаниях Деймантаса Бертаускаса, жителя Вильнюса, осужденного за педофилию и 2) «догадками» ДГБ, оформленными как справки. В обвинительном акте прокуратура использует следующие формулировки: «задания А. Палецкису давал неустановленный сотрудник ФСБ… Палецкис перепоручил их неустановленному лицу».

Вероятно, поэтому большинство предварительных слушаний в районном суде в Шяуляе проходили тайно. Но и это ещё не всё: обвиняемый и даже суд до сих пор не в полной мере осведомлены о том, в чём же конкретно обвиняется А. Палецкис, потому что ДГБ (Департамент Государственой безопасности Литвы) скрывает часть дела от суда. Никакой государственной тайны в нем нет – это признавал и сам ДГБ, – но до сих пор так ничего и не прояснил. Весьма вероятно, что просто скрывает свои весьма «специфические» методы работы по этому «делу».

Представляется, что цель состоит в том, чтобы устранить из политики широко известного в Литве и мире политика, политолога и журналиста, выдвинутого кандидатом в президенты Литвы от движения «Заря Справедливости», а так же других организаций и общественников на конференции в Вильнюсе 19 февраля с.г.. А. Палецкис координирует развитие упомянутого движения, объединяющего настоящую литовскую оппозицию – и именно это побуждает прокуратуру «принимать меры».

В наши дни несколько видных консерваторов даже объявили, что добиваются законодательного запрета на создание партии на основе «Зари Справедливости». Подобные намерения и судебные преследования лучше всего доказывают, что именно это движение и является настоящей оппозиционной силой в Литве.

Инфоцентр «Зари Справедливости»