Vilniuje įvyko SLF (m) aktyvo pasitarimas

Gruodžio 16 d., šeštadienį, Vilniuje įvyko SLF(m) Valdybos sukviestos aktyvistų grupės pasitarimas. SLF (m) aktyvo dalyviai suvažiavo iš skirtingų Lietuvos kampų bendrai aptarti einamuosius klausimus.


Jų tarpe – bendra politinės padėties ir 2017-ųjų metų apžvalga; aptartos ir pastaruoju metu pačiame SLF įvykusios perturbacijos, jo marksistinio socialistinio branduolio veiksmai ir kai kurių pseudofrontininkų atskilimas. Sutarta dėl pagrindinių organizacinių klausimų ir bendro 2018-ųjų darbo plano.

Dalyviai išsiskirstė gerai nusiteikę po pasitarimą sekusių kelių valandų draugiško bendravimo neformalioje aplinkoje ir pasveikinę vieni kitus su artėjančiais naujais 2018 metais.

SLF(m) infocentras