Valdančiosios klasės ramybė

Lietuvos teisėsauga daro viska, kad užtikrinti valdančiosios klasės ramybę. Žingsnis į kairę, ar į dešinę – tuoj pat teismas ir nuosprendis.

Kauno apylinkės teismas garsioje „Garliavos pedofilijos“ byloje pripažino kaltomis L. Kedienę ir jos kaimynę O. Girdauskienę. L.Kedienei skirtas 1 metų ir 6 mėnesių laisvės apribojimas, o jos kaimynei laisvė apribota dvejiems metams.


Jos privalės būti namuose nuo 23 iki 6 valandos, taip pat dalyvauti pusės metų trukmės elgesio pataisos programoje. Abi dar privalės sumokėti L.Stankūnaitei po 5 tūkst. eurų dydžio neturtinę žalą. Visą Garliavos istoriją mūsų teisėsauga sugebėjo apversti aukštyn kojom.

Trims aktyviems Lietuvos piliečiams, kaltintiems „antivalstybinėsveiklos“ byloje, kuri buvo išpusta iš fakto, kad jie žodžiu, raštų bei rengiamais piketais pasisakė prieš euro įvedimą Lietuvoje ir NATO karinių padalinių dislokavimą šalies teritorijoje, Klaipėdos apygardos teismas paskelbė nuosprendį.


 Ž. Razminas ir O. Titorenko nuteisti laisvės atėmimu devyniems mėnesiams, bausmės vykdymą atidedant vieneriems metams. G. Grabauskas išteisintas neįrodžius, kad kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką. Tiesa, nuosprendį dar galima skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui.

Leidėjo ir publicisto P. Masilionio byla, kuri buvo sukurpta dėl didžiulę Lietuvos elito isteriją sukėlusios rusų žurnalistės G. Sapožnikovos knygos „Išdavystės kaina“ lietuviško vertimo, perduota teismui ir jam gresia iki 2-metų laisvės atėmimas arba piniginė bauda pagal liūdnai pagarsėjusį LR Baudžiamojo kodekso 170-2 straipsnį. Jisfaktiškai draudžia bet kurią kitokią nei oficiozinė nuomonė Lietuvos istorijos klausimais.

Visi šie nuosprendžiai akivaizdžiai prieštarauja ir Lietuvos Respublikos konstitucijai, ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai, ir Visuotinai žmogaus teisių deklaracijai. Deja, įstatymai neatsiejami nuo politikos. Teisėje visada viešpatauja valdančiosios klasės politinė valia, o žmogaus teisės – tai dažnai tik propagandinis jos žaidimas.

Vienų žodžių į Lietuvą sugrįžta draudimų, persekiojimų, represijų, cenzūros ir knygnešių laikai. Toks yra „europinis“ mūsų valdžios pasirinkimas.


SLF (m) Infocentras