SOCIALISTINIO LIAUDIES FRONTO (MARKSISTINIO) PAREIŠKIMAS DĖL FAŠIZACIJOS IR ANTIKOMUNISTINIŲ PERSEKIOJIMŲ LENKIJOJE

Lapkričio 27-ą dieną vykusiame teismo posėdyje atsinaujino jau daugiau kaip metus Lenkijoje besitęsiantis teismo procesas, kuriuo siekiama uždrausti iki šiol įstatymų rėmuose veikusią Lenkijos Kompartiją. Ryšium su tuo buvo paskelbtas kreipimasis į tarptautinį komunistinį ir darbininkų judėjimą, kviečiantis išreikšti solidarumą su persekiojamais lenkų komunistais bei pasmerkti tokius Lenkijos valdžios veiksmus.

Atsakydami į šį kvietimą, SLF(m) aktyvistai šį pirmadienį (lapkričio 27 d.), išreikšdami solidarumą su draugais lenkais, į Lenkijos Respublikos ambasadą pristatė oficialų SLF(m) pareiškimą (lietuvių ir anglų kalbomis) dėl Lenkijoje vykstančios fašizacijos bei antikomunistinių persekiojimų. Dokumente nurodoma bendra šalies ir tarptautinė situacija, pasmerkiant tiek vykdomą antikomunistinę politiką, tiek ranka rankoje su ja stiprėjantį šovinistinį nacionalizmą.
SLF infocentras

SOCIALISTINIO LIAUDIES FRONTO (MARKSISTINIO) PAREIŠKIMAS DĖL FAŠIZACIJOS IR ANTIKOMUNISTINIŲ PERSEKIOJIMŲ LENKIJOJE
 
Lenkijos Respublikos ambasadai Vilniuje
Pastaruoju metu Lenkijoje regime nerimą keliančius procesus – smarkiai išaugus tarptautinei įtampai, ypač po neramumų Ukrainoje pradžios, kaip niekada anksčiau stiprėja ne tik militaristinė isterija, bet ir atvira agresyvaus šovinizmo propaganda, o taip pat ir prieš kitaminčius nukreipti, su tarptautinėmis žmogaus teisių normomis nesuderinami politiniai persekiojimai.
Kasmet Varšuvoje vykstantys daugiatūkstantiniai fašistų paradai, kuriuose jau atvirai keliami šūkiai už Lvovo bei Vilniaus kraštų aneksiją ir kartu su tuo didėjanti šovinistinio nacionalizmo banga. Visa tai, prisidengiant tariamos išorinės grėsmės, būtent Rusijos, pretekstu, naudojama tarptautinės ir tarpvalstybinės nesantaikos kurstymui, nesisteminės opozicijos veikėjų bei organizacijų demonizavimui ir pažeminimui.
Ranka rankon su tuo eina urvinio antikomunizmo kampanija, pasireiškianti cinišku istorijos falsifikavimu. Vadinamojo „dekomunizacijos“ įstatymo pagrindu naikinami tiek Raudonajai armijai, tiek antifašistiniams partizanams dedikuoti paminklai. Dar daugiau, užvesta baudžiamoji byla prieš legaliai veikiančią Lenkijos Komunistų Partiją (LKP), siekiant ją uždrausti, grasinant jos nariams bei vadovams kalėjimu už komunistinės ideologijos propagavimą.
Visa tai smarkiai prasilenkia su Tarptautinės Žmogaus Teisių Deklaracijos principais. Turėkime omeny, kad kitose Europos šalyse įstatymų rėmuose veikia komunistų partijos, komunistų deputatų yra ir Europos parlamente. Tuo tarpu Lenkijoje, kaip ir Lietuvoje bei eilėje kitų Europos šalių, klesti drakoniško antikomunizmo politika, daugiau primenanti vokiškąjį fašizmą, nei vakarietiškų demokratijų deklaruojamus žodžio bei saviraiškos laisvės principus.
Ryšium su tuo, mes, Lietuvos socialistai, SLF(m) nariai bei remėjai, išreiškiame solidarumą su šiandien prieš teismą stojančiais LKP aktyvistais, tuo pačiu griežtai smerkdami Lenkijoje stiprėjančias antidemokratines ir profašistines tendencijas. Kreipiamės į Lenkijos valdžią, reikalaudami jos atšaukti tiek inkvizicinį „dekomunizacijos“ įstatymą, tiek Lenkijos komunistų bei kitų kitaminčių persekiojimą.
SLF(m) valdyba
2017.11.27.