Profesinė sveikata ir saugumas turi tapti neginčijama darbuotojo teise

Balandžio 28 dieną (vakar) minėjome Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) paskelbtą Pasaulinę darbuotojų saugos ir sveikatos dieną. Tai yra diena, kai reikia prisiminti ir pagerbti darbuotojus, kurie buvo sužeisti ar mirė dirbdami. Šiais metais dar turime „Covid-19“ foną, kuris atskleidė dabartinio pasaulinio darbuotojų sveikatos ir saugos režimo trapumą, nes darbo vietos tapo viruso perdavimo židiniais.

Vizija kaip pasiekti, kad nebūtų padaryta jokia žala ar sunkūs bei mirtini su darbu susiję nelaimingi atsitikimai, traumos ir ligos tampa nepasiekiamu miražu. Kapitalistai ir toliau nesirūpina savo darbuotojais. Dabartinis pasaulinis sveikatos ir saugos režimas ir toliau nepalankus darbuotojams, tad TDO tai įvardina kaip didžiulę prastų darbo sąlygų naštą.

Šios naštos pasauliniai rezultatai yra tokie:

Kas 15 sekundžių miršta darbininkas nuo nelaimingo atsitikimo darbe ar dėl jo darbo sukeltos ligos
Kasdien nuo nelaimingų atsitikimų darbe ar jo darbo sukeltų ligų miršta 7600 darbuotojų
Kas savaitę nuo plaučių ligų ar vėžio (dėl asbesto poveikio) miršta 5000 žmonių

Dėl prastų darbo sąlygų socialinės ir ekonominės išlaidos yra milžiniškos:

Žmogaus išlaidos, tokios kaip sužalojimų ar ligų skausmas bei gydymas. Šeimos ir išlaikomų asmenų kančios, tuštuma bei emocinis šeimos praradimas;
Prarasta gamyba/produkcija;
Medicinos išlaidos;
Kompensacija už prarastą darbo užmokestį;
Gamybos sutrikimai;
Administracinės ir teisinės pridėtinės išlaidos, susijusios su teisiniais ginčais dėl aplaidumo ir galimų baudų ir (arba) laisvės atėmimo.


Kadangi kapitalistai/darbdaviai patys nesusipranta bei nevykdo savo pareigos rūpintis darbuotojais, tad pats laikas pripažinti sveikatą ir darbo saugą kaip pagrindinę teisę darbo vietoje.

„IndustriALL Global Union“ prisijungia prie kvietimo, pareikšto per TDO šimtmečio deklaraciją dėl darbo ateities 2019 m., Kurioje skelbiama: „Saugios ir sveikos darbo sąlygos yra pagrindinės padoraus darbo sąlygos“. Vėliau priimtoje konferencijos rezoliucijoje vyriausybės buvo paprašyta „kuo greičiau apsvarstyti pasiūlymus dėl saugių ir sveikų darbo sąlygų įtraukimo į TDO pagrindinių darbo principų ir teisių sistemą“, kaip tai daroma aštuoniose pagrindinėse TDO konvencijose.

Šiais metais balandžio 28 d. Prisimename šių pramoninių nelaimių darbuotojus ir jų šeimas:

Paruošta pagal industriall-union.org informacija.
Socialistų partija