Laukiama ESBO reakcijos į A. Paleckio baudžiamąjį persekiojimą Lietuvoje/ Ождается реакция ОБСЕ на преследование А. Палецкиса в Литве

Lapkričio 7 d. ESBO Nuolatinės tarybos Vienoje posėdyje kalbėjęs Rusijos nuolatinis atstovas šioje organizacijoje Aleksandras Lukaševičius pareiškė, kad Lietuvoje ir toliau tęsiamas politiškai motyvuotas asmenų, išreiškiančių kitokią nuomonę nei nurodoma valdžios, persekiojimas. / 7 ноября Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич выступил на заседании постоянного совета ОБСЕ. Лукашевич обратил внимание на то, что в балтийской республике продолжаются политически мотивированные преследования людей, которые не согласны с официальной позицией литовских властей.


***

Aleksandras Lukaševičius laukia šios organizacijos atstovo žiniasklaidos laisvės klausimais Arlemo Desiro reakcijos į žurnalisto Algirdo Paleckio persekiojimus Lietuvoje. Lukaševičiaus kreipimasis paskelbtasRusijos nuolatinės atstovybės ESBO Vienoje interneto svetainėje.


Jis pareiškė, kad Lietuvoje ir toliau tęsiamas politiškai motyvuotas asmenų, išreiškiančių kitokią nuomonę nei nurodoma valdžios, persekiojimas. Jis įvardijo opozicijos politiko, žurnalisto, buvusio Lietuvos socialistinio liaudies fronto vadovo Algirdo Paleckio bylą, kuriam 2011 metais skirta bauda už pasakytą frazę apie 1991 metų įvykius prie Vilniaus televizijos bokšto — „savi šaudė į savus“.


„Po kelerių metų Vilnius vėl puolė opozicionierių. Dabar jis kaltinamas tariamu „šnipinėjimu Rusijos naudai“. Tuo tarpu po metų nepagrįsto politiko ir žurnalisto sulaikymo jie iš tikrųjų neturi ką jam pateikti“, — sakė Lukaševičius.


Anot jo, spalio 22 dieną Kauno apylinkės teismas patenkino prokuroro pasiūlymą pratęsti Paleckio suėmimą dviem mėnesiams. „Norėtųsi pamatyti ir ESBO atstovo žiniasklaidos laisvės klausimais Arlemo Desiro reakciją į žurnalisto persekiojimą“, — pareiškė Lukaševičius.


Kiti politiniai persekiojimai


Rusijos diplomatas taip pat atkreipė dėmesį į Klaipėdos miesto tarybos deputato, Lietuvos rusų sąjungos vietinio skyriaus vadovo Viačeslavo Titovo ir žmogaus teisių aktyvisto Giedriaus Grabausko persekiojimus.

Be to, diplomatas paminėjo politizuotus kaltinimus Jurijui Meliui, kuriam vadinamoje 1991 metų sausio 13-osios byloje buvo paskirta septynerių metų laisvės atėmimo bausmė vien už tai, kad 1991 metų sausio mėnesį jo vairuojamas tankas paleido tris šūvius į orą.

„Visi šie atvejai yra ne kas kita, kaip politinės represijos ir kova su kitaminčiais XXI amžiaus tikrovėje. Stebėtina, kad Vilniaus partneriai Europos Sąjungoje į tai uoliai užmerkia akis. Mes reikalaujame iš Lietuvos valdžios institucijų nedelsiant nutraukti persekiojimą. Mes taip pat raginame atitinkamas struktūras ir valstybes — ESBO dalyves — reaguoti į šiurkščius neteisėtus Lietuvos veiksmus“, — reikalavo Lukaševičius.

***

Александр Лукашевич ожидает реакции представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира на преследование в Литве оппозиционного политика, экс-лидера „Социалистического народного фронта“ Альгирдаса Палецкиса. Текст его выступления опубликован на сайте российского ведомства.


„Политизированность обвинения налицо. Это, кстати, понимают и в самой Литве. Так, бывший мэр Каунаса Витаутас Шустаускас заявил, что только „слабое государство может держать под стражей невиновного человека“. Хотелось бы увидеть и реакцию Представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлена Дезира на преследования репортера“, – заявил он.

Другие политические преследования в Литве

 

Лукашевич подчеркнул, что „дело Палецкиса“ – далеко не единственный случай политического преследования в Литве. В качестве примера он привел уголовное преследование, которое было начато еще в прошлом году в отношении Вячеслава Титова, которого на днях лишили депутатского мандата за высказывание о командире „лесных братьев“ Адольфасе Раманаускасе (Ванагасе).

Также дипломат упомянул о преследовании председателя „Социалистического народного фронта“ Литвы, правозащитника Гедрюса Грабаускаса, а также о политизированном обвинении в отношении одного из фигурантов „дела 13 января“, полковника запаса Российской армии Юрия Меля.


Лукашевич отметил, что Меля приговорили только за то, что в январе 1991 года он произвел на танке три холостых выстрела в воздух по приказу своего командира. По словам дипломата, суд не принял во внимание тяжелое заболевание обвиняемого – сахарный диабет. К заключенному стали применять жесткие меры, в том числе отказывали в медицинской помощи. Постпред РФ заявил, что несправедливый приговор литовского суда нарушает нормы права.

Все перечисленные дела – не что иное, как политические репрессии и борьба с инакомыслием в реалиях XXI века. Поражает и то, что партнеры Вильнюса по Евросоюзу старательно закрывают на них глаза. Требуем от литовских властей немедленно прекратить преследования. Призываем также профильные структуры и государства-участники ОБСЕ отреагировать на вопиющие антиправовые шаги Литвы“, – заключил дипломат.