Kviečiu visus į kovą prieš tamsą! (Video)

Matant, kas vyksta Lietuvoje, tylėti gali tik tas, kuris visiškai nesupranta kas vyksta. Tie, kurie supranta ir tyli, taip pat yra viso to sąjungininkai ir bendrininkai. Yra ir dar viena grupė – įbaugintieji.

Tie, kurie mato ir supranta, kad žodžio laisvę Lietuvoje kontroliuoja oligarchiniai klanai ir Sorošo gaujai tarnaujantys asmenys, privalo kilti į kovą ir išlaisvinti Lietuvą iš šios beprotybės ir diktatūros.

Nebijokime, mielieji, į viešumą skleisti tiesą ir niekšų daromas nedorybes. Viešinkime, dalinkimės, junkimės ir BŪKIME VIENINGI!

Vaidas Žemaitis