Konferencija „Didžioji Spalio socialistinė revoliucija Rusijoje ir Lietuva“

Šeštadienį (lapkričio 4 d.) Vilniuje įvyko SLF (m) bei kitų bendraminčių marksistų inicijuota konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos 100-mečiui paminėti bei pagerbti: „Didžioji Spalio socialistinė revoliucija Rusijoje ir Lietuva“. Eilėje pasisakymų bei pranešimų aptarti opieji šią temą liečiantys teoriniai bei praktiniai klausimai.


Jaunosios Lietuvos marksistų kartos atstovas, filosofijos studentas K. Voiška, susirinkusiems draugams ir bendraminčiams perskaitė pranešimą „Didžioji Spalio socialistinė revoliucija ir dabartiniai mūsų uždaviniai“. Pranešime daugiausiai liesta esamoji padėtis Spalio revoliucijos patyrimo duotų pamokų šviesoje, pabrėžtas būtinumas tęsti bei kaip įmanoma plėsti marksistinių ratelių veiklą, kuriant ryšius su šalies situacija nepatenkintais liaudies sluoksniais.

Ilgametis socialistinio judėjimo dalyvis, politologas M. Bugakovas, savo pranešime „Istorinė Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos reikšmė, jostiesa ir šviesa“ bendrais bruožais nušvietė milžinišką Spalio revoliucijos reikšmę viso XX a. bei dabarties visuomeniniam, politiniam bei kultūriniam gyvenimui, atitinkamas pasaulio ir Lietuvos aktualijas, pabrėždamas, kad jau pribrendęs metas mūsuose kurtis veikliai bei kovingai marksistinei organizacijai.


Konferencijoje taip pat pasisakė žmogaus teisių gynėjas K. Bilans, istorikas G. Butkus, gamtos mokslų atstovas A. Aulas, žemės ūkio specialistas A. Kazlauskas, inžinierius J. Arbačiauskas bei kiti dalyviai.


Konferencijon atvyko draugai ne tik iš Vilniaus, bet iš kitų miestų, įvairiausių Lietuvos kampelių; politiniai aktyvistai, visuomeninkai bei tautinių bendrijų atstovai; tiek senimas, tiek ir jaunimas. Vyravo optimistiška nuotaika, nusistatymas ryžtingai tęsti darbą bei kovą už Didžiojo Spalio idealus.


SLF infocentras


P. S.: pagrindinių konferencijai skirtų pranešimų tekstai bus paskelbti vėliau.