Komunistinis jaunimo maršas Madride

Balandžio 14 d. Madride įvykęs Ispanijos Komunistų partijos maršas sukrėtė europiečius.

Ispanijos komunistai surengė demonstraciją, skirtą Antrosios Respublikos paskelbimo 90-osioms metinėms paminėti (respublikinis laikotarpis po monarchijos nuvertimo ir iki Francisco Franco diktatūros įsteigimo.

Didžioji dauguma eitynių dalyvių buvo jaunimas, nešęs Markso ir Engelso bei tarybinių lyderių Josifo Stalino ir Vladimiro Lenino atvaizdus. Virš demonstrantų plevėsavo TSRS ir Antrosios Ispanijos Respublikos vėliavos.

Maršas vyko Gran Via, vienoje pagrindinių Madrido gatvių netoli centro. Policija pranešė, kad veiksmas vyko be incidentų.

Demonstraciją inicijavo du Ispanijos vyriausybės ministrai – darbo ir socialinės ekonomikos ministrė Yolanda Diaz ir vartojimo ministras Alberto Garzónas.

Abu politikai atstovauja Jungtinių kairiųjų koalicijai, kurios pagrindas yra Ispanijos Komunistų partija.

Būtent Diaz, suformulavo paradoksalų vakarų sąmonės atžvilgiu šūkį ir teiginį, kad „komunizmas ir yra demokratija bei lygybė!“ Susidaro įspūdis, kad komunizmo „vaiduoklis“ vėl klaidžioja po Europą, ir panašaus pobūdžio demonstrantai, žinoma, yra „Maskvos agentai“ ar „totalitarizmo“ šalininkai.

SP Infocentras

(Pagal užsienio spauda)