Gedinga vokiečių feldmaršalo kapituliacija Stalingrade

1943 m. sausio 31 d. naktį 64-osios armijos 38-osios motorizuotųjų šaulių brigados Raudonosios Armijos daliniai įsiveržė į universalinės parduotuvės pastatą Stalingrado centre, jį užblokuodami. Čia buvo Fridricho Pauliaus 6-osios armijos štabas. Pirmame ir trečiame aukštuose pasirodė baltos vėliavos.

Nepaisydami vokiečio prašymo atiduoti ginklus, tarybiniai kareiviai nusileido į rūsį: „Tiesą sakant, čia buvo pilna vokiečių – jų buvo šimtai. Jie visi buvo nešvarūs, alkani ir dvokė! Visi atrodė išsigandę. Jie atbėgo čia slėptis nuo minosvaidžių ugnies“.

„Feldmaršalas Paulius gulėjo ant geležinės lovos be munduro, vienais marškiniais. Ant stalo degė žvakė, apšviesdama ant sofos gulintį akordeoną. Jis atrodė kaip ligotas, išsekęs vyras, jo veidą trūkčiojo nervinis tikas“.

Paulius pasakė:„Tai baisu… Gėdinga kapituliacija. Mano šeštoji armija buvo laikoma geriausia Vermachto sausumos armija“.

Šaltinis:Stalingradas: pamokos. Mūšio dalyvių prisiminimai. M., 1980 (Сталинград: уроки. Воспоминания участников битвы. М., 1980)

SP Infocentras