Filmas : „Elektra gintaro krašte“

Dokumentinis filmas apie Lietuvos elektrifikavimą ir industrializavimą. Filme daug autentiškos kino kronikos apie istorinius Lietuvai svarbius momentus: stojimą į TSRS, Vilniaus krašto grąžinimą, Lietuvą Rusijos imperijos sudėtyje. Užfiksuotos žymios ano laikotarpio asmenybės – Antanas Sniečkus, Justas Paleckis ir kt..Scenarijaus autoriai A. Žilinskas, V. Paliulis. Konsultantai A. Stumbras, J. Martusevičius. Režisierius V. Paliulis. Operatorius A. Abromaitis. Garso operatorius V. Kazlauskas. Muziką parinko R. Kudirka. Filmo direktorius A. Pečiukonis. 1980 m.