Dėl SLF steigimo

Jau kuris laikas, kaip Socialistinis Liaudies Frontas (SLF) išgyvena gilią, ne tik objektyvių, bet ir subjektyvių veiksnių nulemtą vidujinę krizę, ypatingai išryškėjusią po 2016 m. birželio 4 d. Vilniuje įvykusio SLF suvažiavimo, išrinkusio naują valdybą ir priėmusio nutarimą dėl persitvarkymo iš politinės partijos į asociaciją.

Naujai išrinktoji SLF valdyba faktiškai skilo į dvi dalis: vieną, ištikimą idėjiniams marksizmo principams ir Lietuvos Socialistų Partijos (LSP), kaip SLF ištakos, palikimui, ir antrą, per visišką neskaidrumą ir abejotinas intrigas nukrypusią link neaiškaus politikavimo ir šiaudinio „kairuoliškumo“. Pastarosios grupės centrą sudarė G. Grabauskas ir E. Jagelavičius.

Giluminiai prieštaravimai tiek idėjiniais ir pasaulėžiūriniais, tiek praktiniais politiniais ir moraliniais klausimais, rodė griežtą šios vidinės dramos atomazgą, laimint vienai arba kitai pusei, esat neišvengiama. Šitai matydama, sveikoji SLF valdybos dalis siekė kaip galėdama labiau užkardyti minėtosios grupės veikėjų savivalę ir avantiūrizmą – ryšium su tuo buvo priimtas SLF valdybos nutarimas, įtvirtinęs kolektyvinio vadovavimo principą.

Tuo tarpu Grabausko-Jagelavičiaus grupė, formaliai pritarusi aukščiau minėtajam nutarimui, ėmė veikti už akių pusei SLF valdybos narių, ciniškai meluodama ir slėpdama informaciją, o galiausiai sušaukdama iš esmės nestatutinį, fiktyvų ir nelegalų SLF „suvažiavimą“, įvykusį Kaune, 2017 m. liepos 1 d., į kurį nebuvo rinkti jokie delegatai bei nepakviesti pusė SLF valdybos narių. 
To „suvažiavimo“ išdava – atvirai separatistinė, SLF vardą uzurpavusi grupuotė ir jos naujai perrašytas SLF statutas bei programa, nauja „valdyba“ ir „pirmininku“ apsišaukęs G. Grabauskas.
Minėtąjį „suvažiavimą“ suvokdami kaip spekuliatyvų bei neteisėtą ir siekdami 2016 m. birželio 4 d. suvažiavimo nutarimų įgyvendinimo, kartu su veiksniąja buvusios SLF valdybos dalimi mes atsiribojame nuo uzurpavusios SLF vardą Grabausko-Jagelavičiaus grupės ir įsipareigojame tęsti visuomeninę bei politinę veiklą, remdamiesi marksistine pasaulėžiūra ir idėjine baze bei teigiamomis LSP ir SLF tradicijomis.

Šiam tikslui siūlome įsteigti atitinkamą visuomeninę organizaciją, kaip šių partijų teisinę bei idėjinę paveldėtoją ir kviečiame buvusiojo SLF narius bei naujus ir aktyvius Lietuvos piliečius jungtis bendrai kovai už darbą, tiesą ir teisingumą.

2017-09-03

Iniciatyvinė grupė

Karlis Bilans (Šalčininkai)

Jonas Bulys (Joniškis)

Algimantas Kazlauskas (Kėdainiai)

Kristoferis Voiška (Vilnius)

Marijona Šiurnienė (Pakruojis)

Michailas Bugakovas (Vilnius)